Cà Mau:

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thứ tư, 22/06/2022 16:08
(ThanhtraVietNam) - Hoạt động này giúp tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm thực hiện đúng các quy định về phát hành xuất bản phẩm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm quy định của luật pháp về phát hành xuất bản phẩm; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.
leftcenterrightdel
 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Ảnh: Yến Ngọc

Theo đó, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 46/QĐ-STTTT Ngày 14/6/2022 về việc Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nội dung kiểm tra chủ yếu là kiểm tra xuất bản phẩm được phát hành tại tại cơ sở phát hành xuất bản phẩm và hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp của xuất bản phẩm có tại cơ sở; thời gian kiểm tra 30 ngày, kể từ ngày Quyết định kiểm tra có hiệu lực thi hành.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tiến hành cuộc kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt, tổ chức việc xây dựng Đề cương tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

Giao Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử lý hoặc trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra./.

Yến Ngọc - PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra