Kiên Giang: Thanh tra trách nhiệm UBND huyện Vĩnh Thuận

Thứ hai, 10/06/2024 16:36
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Kiên Giang mới công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với UBND huyện Vĩnh Thuận gắn với quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Theo Quyết định số 67/QĐ-TTr ngày 24/5/2024, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với UBND huyện Vĩnh Thuận gắn với quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2024 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

leftcenterrightdel
Ông Phan Văn Phơi, Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra 

Đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTr ngày 24/5/2024 về việc thành lập Tổ giám sát thực hiện giám sát hoạt động Đoàn thanh tra nêu trên.

Tại buổi công bố, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề nghị Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/22023/NĐ-CP của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện./.

Khánh Nghi

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra