Kiến nghị kiểm điểm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương

Thứ hai, 06/03/2023 08:55
(ThanhtraVietNam) - Qua Thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương (Vetvaco), Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn (NNPTNT) yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất thuốc thú y đồng thời kiến nghị Người đại diện phần vốn nhà nước tại Vetvaco kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Vetvaco được chuyển đổi thành công ty cổ phần từ Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương theo Quyết định số 2895/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 17/8/2015) số 0500237656 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Trụ sở chính hiện tại: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y và thú y thủy sản; dự trữ quốc gia về thuốc thú y.

Vốn điều lệ của Vetvaco là 36 tỷ đồng, trong đó cổ phần của Nhà nước là 23,4 tỷ đồng (chiếm 65% vốn điều lệ).

Theo Quyết định số 1804/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vetvaco hiện tại gồm 02 người: (1) ông Phạm Thanh Long, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quản lý 60% vốn nhà nước (tương ứng với 1.404.000 cổ phần); (2) ông Nguyễn Tuấn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý 40% vốn nhà nước (tương ứng với 936.000 cổ phần). Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng là Người đại diện theo pháp luật của Vetvaco.

Lợi nhuận trước thuế của Vetvaco năm 2019 là 8.232.539.546 đồng; năm 2020 là 11.096.948.738 đồng; năm 2021 là 10.070.935.480 đồng; từ ngày 01/01/2022 đến 31/10/2022 là 419.278.853 đồng.

Theo Kết luận số 90/KL-TTr ngày 23/2/2023 của Thanh tra Bộ NNPTNT, năm 2019, 2020 và 2021, Vetvaco hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Bộ NNPTNT giao. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2019 chỉ đạt 91,47% kế hoạch đặt ra. 10 tháng đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kết quả sản xuất kinh doanh có xu hướng không đạt mục tiêu kế hoạch.

Về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định, quy trình về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, qua hồ sơ, tài liệu do Vetvaco cung cấp và kiểm tra trực tiếp tại Nhà máy cho thấy, Vetvaco đã cơ bản chấp hành quy trình sản xuất.

Bên cạnh ưu điểm đạt được, Vetvaco có một số hành vi vi phạm hành chính như: Người trực tiếp quản lý (phụ trách) hoạt động sản xuất không có chứng chỉ hành nghề thú y; việc ghi nhãn hàng hóa là thuốc thú y không thực hiện đúng quy định với giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; sản xuất xuất sản phẩm Vetvaco-Iodine trong thành phần có thêm hoạt chất Glycerine và công dụng chưa được kiểm chứng rõ (tiêu diệt hầu hết các loại Virut như cúm, LMLM, PRRS…) so với thành phần trong giấy lưu hành; sản xuất sản phẩm Vắc xin chưa có đầy đủ giấy kiểm nghiệm chất lượng; thiếu hoạt chất chính ghi trên nhãn.

Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Vetvaco đã cơ bản thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Song, vẫn còn tồn tại, khuyết điểm như: Tại thời điểm 15/11/2022, trên trang thông tin điện tử của Vetvaco (website có tên Vetvaco.com.vn) chưa thực hiện công bố đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 109 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, gồm: Điều lệ công ty; Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc công ty; Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

leftcenterrightdel
 Công ty Vetvaco. Ảnh: Vetvaco.com.vn
 

Vetvaco còn tồn tại khác khi để lẫn hàng hóa kinh doanh trong kho dự trữ quốc gia (mặc dù có xếp khu vực riêng và có biển báo); không dán trên bao bì sản phẩm vắc xin để phân biệt hàng dự trữ quốc gia và hàng kinh doanh của doanh nghiệp; chưa xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định, dẫn đến một số khoản chi phí bảo quản thanh toán với Nhà nước chưa đủ cơ sở (như điện, nước…).

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính của Vetvaco, Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định và Trưởng đoàn thanh tra ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPHC ngày 06/12/2022, với tổng số tiền xử phạt là 87.500.000 đồng.

Vetvaco đã chấp hành nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Bộ NNPTNT kiến nghị Bộ trưởng NNPTNT chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Vetvaco kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, vi phạm nêu trên. Đồng thời, thực hiện công bố đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử của Vetvaco theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất thuốc thú y; chấp hành đầy đủ biện pháp pháp khắc phục hậu quả “Buộc thu hồi, tiêu hủy lô hàng vi phạm” quy định tại điểm c, e khoản 2 Điều 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPHC ngày 06/12/2022 của Trưởng đoàn thanh tra. Công ty còn phải khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định; chấm dứt việc để lẫn hàng hóa kinh doanh trong kho dự trữ quốc gia; phải dán trên bao bì sản phẩm vắc xin để phân biệt hàng dự trữ quốc gia và hàng kinh doanh của doanh nghiệp;

Đối với Cục Thú y, Thanh tra Bộ NNPTNT kiến nghị, phải tăng cường kiểm tra Vetvaco trong việc xuất, nhập, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Thanh tra cũng giao Phòng Xử lý sau thanh tra và Phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc Vetvaco và các đơn vị có liên quan thực hiện Kết luận thanh tra và tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra