Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân thuộc UBND huyện Gia Lộc và UBND TP Hải Dương

Thứ bảy, 23/09/2023 06:11
(ThanhtraVietNam) - Không dừng ở việc kiến nghị xử lý trách nhiệm của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông và nhiều sở, ngành liên quan đến thực hiện Dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương còn kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc UBND huyện Gia Lộc và UBND thành phố Hải Dương.

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều phòng, ban của huyện Gia Lộc và TP Hải Dương

Từ những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện Dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (KĐTMPN TP Hải Dương - Dự án) được chỉ ra tại Kết luận thanh tra (KLTT) số 281/KL-TTr, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện Dự án.

Theo đó, đối với UBND huyện Gia Lộc, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót trong việc lập kế hoạch sử dụng đất; ban hành quyết định thu hồi đất; thực hiện tổ chức giải phóng mặt bằng, tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng; tham gia thành viên hội đồng tính tiền sử dụng đất của dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nêu tại mục 3.3; 4.3; 5.3; 7.3 và mục 9.4 phần II của KLTT số 281/KL-TTr.

Chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Gia Lộc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến những thiếu sót đã nêu ở mục 5.3 của KLTT này; thực hiện nghiêm việc lập dự toán, quyết toán kinh phí, mở tài khoản tại Kho bạc để kiểm soát chi phí theo quy định.

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tổ chức giải phóng mặt bằng kiểm đếm, lập phương án, trình phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng và công tác tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện thực hiện lập, thẩm định dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Thông tư số 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với UBND TP Hải Dương, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Ban Giải phóng mặt bằng TP, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã Liên Hồng, Gia Xuyên tăng cường công tác quản lý, theo dõi, Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy hoạch xây dựng, giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng thực hiện dự án và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, đất đai, môi trường, kinh doanh bất động sản; tăng cường công tác kiểm tra quản lý trật tự xây dựng công trình trong Dự án KĐTMPN TP Hải Dương.

leftcenterrightdel
 Huyện Gia Lộc, nơi có một số phòng, ban phải kiểm điểm trách nhiệm theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Hải Dương liên quan đến việc thực hiện Dự án KĐTMPN TP Hải Dương. (Ảnh minh họa: Dangcongsan.vn)

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban Giải phóng mặt bằng TP lập, thẩm định dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Thông tư 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền đối với việc hoạt động xây dựng không phép và sử dụng không đúng mục đích của  Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông (Công ty Thành Đông) và Chi nhánh Hải Dương.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong quản lý theo dõi việc thực hiện dự án hoàn vốn của dự án BT theo nội dung của hợp đồng BT dự án đầu tư xây dựng đường 62 km kéo dài (giai đoạn 2) đoạn từ Khu đô thị mới phía Tây TP Hải Dương đi huyện Gia Lộc đã nêu tại mục 9.4 và mục 11.2 của KLTT này. Tăng cường công tác quản lý đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng quy hoạch chi tiết và thời gian đầu tư đã được phê duyệt.

Đối với Trường Đại học Hải Dương, có trách nhiệm nộp hoàn trả ngân sách tỉnh Hải Dương số tiền 2.581.649.000 đồng như đã nêu ở mục 5.3 theo quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra tỉnh.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tư vấn thẩm định ban hành chứng thư thẩm định giá đất còn có sai sót nêu tại mục 7.3 của KLTT.

Xử lý vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng đối với Công ty Thành Đông

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; UBND TP Hải Dương; UBND huyện Gia Lộc theo thẩm quyền tham mưu với UBND tỉnh các nội dung:

Dự án Khu ĐTMPN TP Hải Dương diện tích 193,8 ha (bao gồm cả giai đoạn 1, giai đoạn 2) là dự án thực hiện hoàn vốn của tuyến đường 62 km kéo dài được đầu tư theo hình thức BT. Nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản xong giai đoạn 1 (diện tích 77,6 ha); thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển tiền để chi trả tương ứng trên 90% diện tích đất giai đoạn 2 (diện tích 116,2 ha); thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển tiền để chi trả tương ứng trên 90% diện tích đất giai đoạn 2 (diện tích 116,2 ha), UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 giao 27 ha cho Công ty Thành Đông thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị UBND tỉnh quyết định giao đất phục vụ thực hiện Dự án KĐTMPN TP Hải Dương theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện bàn giao đất cho Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án giai đoạn II khi nhà đầu tư thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xử lý vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng của Công ty Thành Đông…

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra