Ninh Bình:

Kiến nghị thu hồi 787 triệu đồng qua công tác thanh tra

Thứ hai, 11/09/2023 14:48
(ThanhtraVietNam) - Tháng 8 năm 2023, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống, tham nhũng của tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó đã kiến nghị thu hồi 787 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Báo cáo tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8/2023 của tỉnh Ninh Bình cho biết, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được tăng cường và tập trung chỉ đạo tích cực nhằm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), chính sách xã hội, tài chính... Trong tháng 8/2023, các cơ quan nhà nước đã tiếp 167 lượt công dân, tiếp nhận 143 đơn, trong đó 96 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 56 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 112 đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, đã kết thúc 29 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 787 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 69 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 61 tổ chức, cá nhân với số tiền 117,5 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Hạ tầng tỉnh Ninh Bình từng bước được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Ảnh: Dangcongsan.vn

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tự kiểm tra nội bộ đơn vị, tăng cường kiểm tra thực thi công vụ của cán bộ, công chức, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong tháng, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 06 cuộc thanh tra trách nhiệm, trong đó có 01 cuộc triển khai trong kỳ, 05 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, đã kết luận 03 cuộc.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, tập trung triến khai thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Trong tháng 8, UBND tỉnh đã ban hành 08 Quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 101 TTHC; các TTHC được công khai 100% trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình. Thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình thực hiện TTHC, dịch vụ công đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục thiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2023./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra