Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Kiến nghị thu hồi hơn 51 nghìn m2 đất sai phạm

Thứ hai, 14/11/2022 10:29
(ThanhtraVietnam) – Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện những tháng cuối năm.

Kiến nghị xử lý hành chính 9 tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, trong kỳ, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 72 cuộc (kỳ trước chuyển sang 04 cuộc, 68 cuộc triển khai trong kỳ); trong đó có 51/72 cuộc theo kế hoạch, 21/72 cuộc đột xuất. Đến nay, đã ban hành kết luận thanh tra 55 cuộc tại 138 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị, thu hồi về ngân sách nhà nước và xử lý khác về kinh tế với số tiền 4.035,75 triệu đồng; thu hồi 51.550m2 đất; xử lý khác về kinh tế 37,1 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 09 tổ chức và 09 cá nhân.

Cũng trong thời gian này, đã thực hiện 51 kết luận thanh tra, trong đó, 33 kết luận đã hoàn thành, 18 kết luận chưa hoàn thành việc thực hiện. Kết quả thực hiện đã kiến nghị thu hồi nộp về ngân sách 640,68 triệu đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong kỳ, đã triển khai 165 cuộc; trong đó,  05/165 cuộc thường xuyên, 144/165 cuộc theo kế hoạch, 16/165 cuộc đột xuất; với số đơn vị được kiểm tra, thanh tra là 14.519 tổ chức, cá nhân.

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Y tế, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội Vụ, Giao thông Vận tải,…

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022 đã đề ra(Ảnh: ĐT) 

Qua thanh, kiểm tra phát hiện 732 tổ chức, cá nhân vi phạm. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 88,59 triệu đồng; đồng thời, ban hành 82 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với 20 tổ chức, 62 cá nhân); với số tiền 1.621,40 triệu đồng.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, qua công tác thanh tra, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa, bãi bỏ, ban hành mới văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nói chung, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng nói riêng, được các đơn vị triển khai nghiêm túc.

Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: thực hiện Kế hoạch số 26/KHUBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, Thủ trưởng các đơn vị đã ban hành Kế hoạch đào tào, bồi dưỡng công chức ngành thanh tra, trong 09 tháng đầu năm đã cử 17 công chức Thanh tra Nhà nước tham gia Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính; 11 công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên; 17 công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; 05 công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành một cấp thanh tra tại Nha Trang, Khánh Hòa; 08 công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra…

Chú trọng thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Cũng theo Thanh tra tỉnh, qua công tác thanh tra đã giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện kịp thời những vi phạm của cán bộ, công chức, loại trừ những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, mất dân chủ, thiếu công bằng, xa rời lợi ích của nhân dân, từ đó có các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước; hoạt động Thanh tra còn nhằm tìm ra những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, phát hiện những nội dung chưa phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh yêu cầu thanh tra các sở, ngành, huện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác nắm tình hình, tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định các sai phạm phát hiện qua thanh tra, nhất là các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng. Chỉ đạo triển khai và kết thúc các đoàn thanh tra theo kế hoạch được duyệt năm 2022 và thanh tra đột xuất.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chú trọng, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 đúng trọng tâm, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra