Hải Dương:

Kiến nghị xử lý trách nhiệm của Công ty Thành Đông và nhiều sở, ngành

Thứ năm, 14/09/2023 12:53
(ThanhtraVietNam) - Không chỉ phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện Dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương, Thanh tra tỉnh Hải Dương còn kiến nghị xử lý trách nhiệm của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông và các sở, ngành như: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường…

Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành Kết luận thanh tra số 281/KL-TTr (kết luận thanh tra) về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ của Nhà nước đối với Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông (Công ty Thành Đông) và các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu đô thị mới phía Nam (KĐTMPN) thành phố Hải Dương (TP).

Từ những tồn tại, thiếu sót của Công ty Thành Đông trong thực hiện Dự án KĐTMPN TP Hải Dương, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý: Kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tham gia thực hiện đầu tư dự án đã để xảy ra các thiếu sót nêu trên; thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót đã được nêu tại kết luận thanh tra.

Cụ thể, Công ty Thành Đông phải rà soát báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư; hồ sơ quy hoạch, quy hoạch điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật; phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương; UBND TP Hải Dương, UBND huyện Gia Lộc và các tổ chức cá nhân có liên quan hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu giai đoạn 1 và thực hiện các bước tiếp theo về đầu tư giai đoạn  2 của Dự án theo các Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 25/02/2013, Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 27/3/2015, Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 26/7/2018; Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 16/12/2020, Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh.

leftcenterrightdel
 Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương có trách nhiệm trong việc để xảy ra tồn tại, thiếu sót tại Dự án KĐTMPN TP Hải Dương. (Ảnh: Kinhtedothi.vn)

Tiếp đó, Công ty Thành Đông phải hoàn thiện hồ sơ thi công về việc thực hiện vét bùn, vận chuyển, đổ thải (bùn, đất hữu cơ) và giảm trừ giá trị đã nghiệm thu quyết toán A-B số tiền 1.687.130.425 đồng như đã nêu tại mục 6.4 của kết luận thanh tra. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND TP Hải Dương, UBND huyện Gia Lộc trong việc nghiệm thu công trình theo kết quả thẩm định khối lượng thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án KĐTMPN TP Hải Dương. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công các hạng mục công trình còn lại đảm bảo thời gian và tiến độ dự án.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND TP để hoàn thiện các thủ tục về đất đai, có trách nhiệm thực hiện nộp tiền thuê đất đối với diện tích đất đã sử dụng nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3 Sở phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Đối với Sở Tài chính, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đề nghị tính tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa đã nhận xét tại hạng mục 7.3; 8.3 phần II của kết luận thanh tra.

Trong khi đó, Sở Xây dựng kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai sót trong thẩm định phê duyệt điều chỉnh chấp thuận dự án đầu tư; thẩm định hồ sơ quy hoạch xây dựng; thẩm định tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tham gia thành viên hội đồng tính tiền sử dụng đất của dự án; quản lý nhà nước về xây dựng như đã nhận xét tại các mục 1.2, 2.3, 6.4, 7.3 phần II của kết luận thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước kiểm tra việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng quy hoạch chi tiết và thời gian đầu tư đã được phê duyệt.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, kết luận thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã có những thiếu sót trong thẩm định kế hoạch sử dụng đất, quyết định thu hồi chuyển mục đích sử dụng và giao đất; tham gia thành viên hội đồng tính tiền sử dụng đất của dự án; thiếu kiểm tra, giám sát hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đề nghị xác định diện tích đất lúa để tính tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa; tham mưu trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa tham mưu về việc xác định giá thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và ban hành bảng giá đất của dự án như đã nêu tại các mục 3.3, 4.3, 7.3, 8.3, 9.4, 11.2 phần II của văn bản kết luận này.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phải chỉ đạo, rà soát và có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc chưa ban hành Quyết định chuyển mục đích được nêu tại mục 4.3 của kết luận thanh tra.

Song song đó, chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn có thiếu sót nêu tại mục 9.4 của văn bản kết luận này và thực hiện nghiêm quy định của Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bảng giá đất trong đó bổ sung giá đất Khu ĐTMPN TP Hải Dương theo quy định; tham mưu báo cáo UBND tỉnh việc xác định giá thuê đất và ký hợp đồng cho thuê đất đối với 9 dự án thành phần đã nêu tại kết luận thanh tra.

https://thanhtravietnam.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra-tai-du-an-khu-do-thi-moi-phia-nam-do-cong-ty-thanh-dong-lam-chu-dau-tu-205633.html

 

Sơn Tây
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra