Đắk Lắk:

Kịp thời phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý nghiêm minh

Thứ ba, 19/09/2023 12:00
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt, tháng 8/2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 156 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành; qua đó, kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

Triển khai 156 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành

Liên quan đến công tác thanh tra hành chính, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 72 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội (gồm 66 cuộc theo kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất, trong đó có 55 cuộc kỳ trước chuyển sang và 17 cuộc triển khai mới trong kỳ). Hiện nay, các cơ quan chức năng đã kết thúc, ban hành kết luận 11 cuộc tại 40 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 5.370 triệu đồng; kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 1.213 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 4.157 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 tổ chức, đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 767 triệu đồng, đạt 63%.

Cụ thể: Thanh tra tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra, gồm 08 cuộc theo kế hoạch và 04 cuộc thanh tra đột xuất (10 cuộc kỳ trước chuyển sang và 02 cuộc triển khai mới trong kỳ); đã kết thúc, ban hành kết luận 02 cuộc tại 13 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 5.040 triệu đồng; kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 1.147 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 3.893 triệu đồng; đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 701 triệu đồng.

Thanh tra các Sở, ngành đang triển khai 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch (đây đều là những cuộc theo kế hoạch từ kỳ trước chuyển sang), hiện nay, các đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra tại đơn vị.

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 53 cuộc thanh tra, gồm 51 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất  (trong đó có 38 cuộc kỳ trước chuyển sang và 15 cuộc triển khai mới trong kỳ); đã kết thúc, ban hành kết luận 09 cuộc tại 27 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 330 triệu đồng; kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 66 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 264 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 tổ chức; đã nộp vào ngân sách nhà nước 66 triệu đồng.

Đắk Lắk cũng đang triển khai 10 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 10 đơn vị (đây đều là những cuộc kỳ trước chuyển sang); đã kết thúc 02 cuộc tại 02 đơn vị. Qua thanh tra cho thấy, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như: Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm so với thời hạn quy định; chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Qua công tác thanh tra đã kịp thời kiến nghị Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel

Ông Trần Quang Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc ở Trụ sở Thanh tra tỉnh. Ảnh: N. Duy

Liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành, trong tháng 8/2023, Thanh tra các sở, ban, ngành và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 74 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm 67 cuộc triển khai mới trong kỳ và 07 cuộc kỳ trước chuyển sang) đối với 84 đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trên các ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, công thương, xây dựng, nông nghiệp, y tế, thông tin, truyền thông… Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 48 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sai phạm; ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 324 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước 317 triệu đồng, đạt 98%.

Một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận

Có thể nói, với rất nhiều nỗ lực, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả cụ thể trong công tác thanh tra. Tuy nhiên, một số đoàn thanh tra còn chậm tiến độ, kéo dài; một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận do nội dung thanh tra liên quan đến nhiều thời kỳ thanh tra, một số kết luận thanh tra còn kết luận chung chung, chưa xác định sai phạm cụ thể, chưa có đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách còn bất cập. Hoạt động thanh tra chuyên ngành ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước, chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật (như lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng công trình...). Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra chưa toàn diện, chỉ chú trọng việc đôn đốc, thu hồi tiền, tài sản, chưa chú trọng việc thực hiện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có vi phạm, chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, vi phạm; một số sở, ngành, huyện, thành phố còn hạn chế trong thực hiện kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra.

Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Chỉ đạo các Đoàn thanh tra triển khai từ kỳ trước hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, tham mưu Thủ trưởng cơ quan cùng cấp hoặc Chánh Thanh tra ban hành Kết luận thanh tra theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra