Kon Tum chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thứ năm, 16/11/2023 07:43
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định.

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương

Ngày 14/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 1595/KL-TTCP về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum căn cứ kết quả thanh tra nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành được nêu trong Kết luận thanh tra.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất, nhất là xây dựng và ban hành điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất (không thông qua đấu giá và thông qua đấu giá), cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý sử dụng đất công ích.

Trong đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần được xây dựng và ban hành đảm bảo theo quy định; quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum cần phải được rà soát, điều chỉnh, loại bỏ bớt tránh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ lụt.

Các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp sai thời hạn sử dụng đất (đất sản xuất kinh doanh với thời hạn lâu dài) cần huỷ bỏ quyết định hoặc thu hồi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Thu hồi quỹ đất công ích (5%) cho thuê sai quy định (thuộc thành phố Kon Tum, huyện Đắk Hà, huyện Sa Thầy) để tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

Việc chuyển nhượng sau đấu giá của 464 lô đất (giá chuyển nhượng thấp hơn giá trúng đấu giá) có dấu hiệu trốn thuế, cần phải có biện pháp xử lý tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Xem xét xử lý các trường hợp trúng đấu giá đất trên địa bàn tỉnh có tình trạng chậm nộp tiền, nộp tiền nhiều lần, không thu tiền đặt cọc do vi phạm Quy chế đấu giá...

Mặt khác, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, nhất là 91 trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố Kon Tum không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, cần phải kiên quyết cưỡng chế theo quy định; xử lý việc giao đất không thông qua đấu giá đối với 319 trường hợp (thuộc đối tượng cơ quan quân đội quản lý) tại huyện Ngọc Hồi.

Ngoài ra, chỉ đạo rà soát, xử lý theo quy định đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thu hồi đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với việc UBND huyện Ngọc Hồi cho thuê đất để xây dựng nhà hàng, Trung tâm thương mại, dịch vụ trên đất quy hoạch cây xanh…

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Rà soát việc giao, cho thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện Kết luận nêu trên, ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 4416/KH-UBND về việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và tổ chức thực hiện Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 10/11/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 3881/UBND-NNTN về việc chấn chỉnh trong việc chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã nêu tại Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, đối với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại điểm 3.3 mục I Phần B, Phụ lục số 06, 07, 08 và nội dung chỉ đạo tại điểm 1 mục I Phần C và điểm 1.3 mục II Phần C của Kết luận số 1595/KL-TTCP theo đúng quy định.

Đồng thời, rà soát các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cần hủy bỏ quyết định hoặc thu hồi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đối với các trường hợp đã Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất (trừ các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra và kết luận tại Kết luận số 1595/KL-TTCP) để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (nếu có).

Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời theo quy định. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn của các huyện, thành phố; kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, bố trí kế hoạch để kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa của các địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để kịp thời hướng dẫn địa phương xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 173/UBND-NC về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ các thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan được nêu trong Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP thuộc trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc, chỉ đạo, làm rõ đầy đủ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (người xử lý, trình, ký văn bản) qua các thời kỳ. Qua đó, nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm pháp luật theo kết luận của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định đối với các hành vi đến mức phải có hình thức kỷ luật và thẩm quyền quản lý theo phân cấp hiện hành.

Kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, báo cáo cụ thể từng nội dung vi phạm (không báo cáo chung kết quả đối với tất cả các nội dung vi phạm) và kèm theo hồ sơ liên quan (biên bản họp, bản kiểm điểm, quyết định kỷ luật...).


Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra