Kon Tum: Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023

Thứ sáu, 02/12/2022 13:57
(ThanhtraVietNam) - Ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 248 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; 21 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (tổ chức kinh tế, doanh nghiệp) sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2023. Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum cũng ban hành phụ lục kèm theo với 3 cuộc thanh tra, kiểm tra không triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh do trùng với kế hoạch thanh tra của cơ quan Trung ương (Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Căn cứ Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 và các quy định pháp luật liên quan về thanh tra, kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành.

leftcenterrightdel
Phụ lục danh sách một số cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Đồng thời, phối hợp với Thanh tra tỉnh sắp xếp, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định hiện hành và quy định tại Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình, các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý đảm bảo quy định và thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị sắp xếp, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Mặt khác, thông báo cho các cơ quan, đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm tra trùng lặp theo quy định tại Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND. Ngoài ra, có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp Trung ương trên địa bàn tỉnh biết, chủ động phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp./.

Minh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra