Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam):

Kỳ 1: Qua thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm

Thứ năm, 04/04/2024 08:00
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm.

Kết luận thanh tra số 06/KL-QLBH ngày 22/3/2024 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho thấy, năm 2022, Công ty thực hiện 131.933 cuộc gọi chào mừng khách hàng tương ứng với 71.197 hợp đồng bảo hiểm (HĐBH), chiếm 97% HĐBH phát hành mới trong năm.

Kết nối thành công với khách hàng của 37.664 HĐBH (tương ứng với tỷ lệ kết nối thành công 53%). Trong đó có 1.272 trường hợp khách hàng (tương ứng tỷ lệ 3,4% số lượng HĐBH kết nối thành công) có ý kiến phản ánh, liên quan đến HĐBH, nội dung giới thiệu, tư vấn của đại lý, nhân viên ngân hàng.

Đối với 1.272 trường hợp có phản ảnh của khách hàng nêu trên, Công ty đã tiến hành xử lý, giải quyết, trong đó có 24 trường hợp khách hàng không còn thắc mắc sau khi được Phòng Chăm sóc khách hàng giải thích, 1.248 trường hợp còn lại Công ty tiếp tục ghi nhận để giải quyết.

Trong đó, 913 trường hợp khiếu nại về đại lý bảo hiểm, Công ty đã chuyển đến Phòng Pháp chế để điều tra, làm rõ thông tin và phản hồi cho khách hàng khi có kết quả điều tra từ Phòng Pháp chế. Công ty đã xử lý kỷ luật 223 đại lý cá nhân và phối hợp với ngân hàng đối tác để xử lý 6 nhân viên ngân hàng.

Qua thanh tra phát hiện có 16 đại lý bảo hiểm, 02 nhân viên ngân hàng chưa tư vấn đầy đủ về quy tắc, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dẫn đến khách hàng chưa nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư khi tham gia bảo hiểm.

94 đại lý bảo hiểm chưa đảm bảo chất lượng tư vấn, thiếu thận trọng trong việc thẩm định thông tin hoặc sơ suất trong việc kê khai thông tin của khách hàng trên hồ sơ thuộc bộ HĐBH; có 167 nhân viên ngân hàng (cá nhân thuộc đại lý tổ chức) thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, giới thiệu khách hàng tham gia 232 HĐBH liên kết chung khi chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm hoặc chưa được Công ty chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Có 3.013 nhân viên ngân hàng (cá nhân thuộc đại lý tổ chức) thực hiện giới thiệu khách hàng để các đại lý bảo hiểm cá nhân tư vấn, chào bán cho khách hàng tham gia 15.842 HĐBH liên kết đơn vị. Các nhân viên ngân hàng nêu trên được Công ty đào tạo để thực hiện giới thiệu khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị nhưng chưa đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng đào tạo theo quy định tại Điều 35 Thông tư 135/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

leftcenterrightdel
 Qua thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm. Ảnh: HM

Về chi phí hoạt động đại lý chi trả cho đại lý tổ chức là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, qua thanh tra cho thấy, Công ty chỉ trả, hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đại lý bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế.


Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép số 16 GP/KDBH ngày 14/07/2008. Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty có vốn điều lệ đã góp là 8.724.420.000.000 đồng; vốn chủ sở hữu 13.764.274.038.040 đồng. Công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, quản lý quỹ, đầu tư vốn theo quy định pháp luật.

Năm 2022, Công ty chi trả chi phí "phụ cấp quản lý" cho các đại lý tổ chức là Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB), Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB), Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PVB), Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC) hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trên 51,5 tỷ đồng, cụ thể: BVB trên 30,2 tỷ đồng; KLB trên 19,9 tỷ đồng; PVB trên 803 triệu đồng và HSBC trên 51,5 tỷ đồng. “Việc Công ty hạch toán chi phí "phụ cấp quản lý" chi trả cho các đơn vị nêu trên là không thực hiện đúng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; khoản 1, Điều 69 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 1, Điều 22 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính” - kết luận nêu.

Qua thanh tra cho thấy, năm 2022, Công ty chi trả cho các đại lý tổ chức là HSBC, BVB, hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí “thưởng tái tục" với tổng số tiền trên 620 triệu đồng, cụ thể: HSBC trên 150 triệu đồng và BVB trên 470 triệu đồng. “Việc Công ty hạch toán chi phí “thưởng tái tục” chi trả cho HSBC, BVB là không thực hiện đúng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; khoản 1, Điều 69 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 1, Điều 22 Thông tư số 50/2017/TT- BTC của Bộ Tài chính” - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kết luận.

Bên cạnh đó, qua thanh tra Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đã chỉ ra một số bất cập trong chi phí “khoản thanh toán theo mức doanh số" trên 157, 8 tỷ đồng; chi phí hoạt động đại lý chi trả cho cá nhân thuộc đại lý tổ chức (nhân viên ngân hàng) liên quan đến hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài số tiền trên 60,3 tỷ đồng; chi phí hoạt động đại lý chi trả cho đại lý bảo hiểm cá nhân liên quan đến hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài số tiền trên 376,3 tỷ đồng…

Hà Môm

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra