Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam):

Kỳ 2: Kiến nghị xử lý gần 918 tỷ đồng

Thứ năm, 04/04/2024 13:20
(ThanhtraVietNam) - Với những tồn tại, vi phạm được chỉ ra qua công tác thanh tra tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính kiến nghị xử lý về tài chính số tiền gần 918 tỷ đồng.

Kỳ 1: Qua thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) đã hạch toán giảm chi phí hoa hồng đại lý bảo hiểm, chi phí thưởng cho đại lý tổ chức tương ứng với 232 hợp đồng bảo hiểm liên kết chung được giới thiệu, chào bán bởi 167 nhân viên ngân hàng không đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định pháp luật với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng.

Hạch toán giảm chi phí hoa hồng đại lý bảo hiểm, chi phí thưởng cho các đại lý tổ chức tương ứng với 15.842 hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị với tổng số tiền trên 344,3 tỷ đồng.

Hạch toán giảm chi phí "phụ cấp quản lý, hỗ trợ quản lý" chi trả cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB), Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB), Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PVB), Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC) (đối với số tiền đã hạch toán chi phí năm 2022) số tiền trên 51,5 tỷ đồng.

Hạch toán giảm chi phí “thưởng tái tục" chi trả cho HSBC, BVB (đối với số tiền đã hạch toán chi phí năm 2022) số tiền trên 620 triệu đồng.

Hạch toán giảm chi phí thường cho nhân viên thuộc đại lý tổ chức (nhân viên ngân hàng) số tiền trên 60,3 tỷ đồng.

Hạch toán giảm các khoản chi cho đại lý bảo hiểm cá nhân số tiền trên 376,3 tỷ đồng.

Đối với các khoản chi có nội dung, tên gọi, cách thức chi trà, hồ sơ chứng từ và tài liệu có liên quan tương tự như các khoản chi nêu trong kết luận thanh tra thuộc các kỳ kế toán liên quan, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị Công ty chủ động rà soát, trường hợp không đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, thực hiện điều chỉnh hạch toán kế toán, xác định, tính toán lại, kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng; không phân bổ các chi phí chi trá, hạch toán không đúng theo quy định pháp luật vào các quỹ chủ hợp đồng.

leftcenterrightdel

Qua công tác thanh tra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kiến nghị xử lý gần 918 tỷ đồng. Ảnh: HM 

Xử lý về hành chính, căn cứ kết quả thanh tra, hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền: Rà soát các hành vi vi phạm hành chính của Công ty tại kết luận thanh tra (nếu có) để tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Cơ quan thuế có thẩm quyền tiến hành đôn đốc, rà soát việc Công ty thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các khoản chi được nêu trong kết luận thanh tra, qua đó tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính thuế, hóa đơn (nếu có) và hướng dẫn, xử lý các trường hợp tương tự.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị Tổng giám đốc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) rà soát, tăng cường công tác quản lý hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát tình trạng hủy hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm, an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo việc chấp hành pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của Công ty.

Việc ban hành các quy định về hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo để thực hiện đúng các quy định pháp luật, đảm bảo khách hàng khi tham gia bảo hiểm phải được tư vấn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính, phải nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, các rủi ro đầu tư có thể gặp phải và các khoản phí mà doanh nghiệp bảo hiểm tính cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Việc ban hành các quy định liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm phải đảm bảo việc quản lý đại lý được thực hiện chặt chẽ, ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm tổ chức trong việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tránh trường hợp phát hiện muộn, khách hàng đã tham gia bảo hiểm được nhiều năm dẫn đến khiếu nại của khách hàng, đảm bảo nguyên tắc trung thực, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đại lý bảo hiểm, đại lý bảo hiểm phải đảm bảo đủ điều kiện hoạt động và thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy định của Công ty.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh của khách hàng tham gia bảo hiểm, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Rà soát các khoản chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật, có đầy đủ chứng từ, bằng chứng chứng minh, phù hợp với quy định tại Điều 69 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, Điều 22 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm chưa được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị xin ý kiến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh công tác hạch toán, kế toán theo quy định pháp luật; không phân bố các chi phí do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, hạch toán không đúng quy định pháp luật vào các quỹ chủ hợp đồng; hạch toán điều chỉnh đối với các khoản chi phí đã nêu tại kết luận thanh tra. Thực hiện kê khai điều chỉnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 và các thời kỳ có liên quan tương ứng.

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị nêu trên, khắc phục toàn bộ những tồn tại trong kết luận thanh tra. Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trước ngày 06/5/2024.

Hà Môm

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra