Yên Bái:

Loạt vi phạm liên quan trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Thứ hai, 18/03/2024 15:57
(ThanhtraVietNam) - Tiến hành thanh tra tại UBND thị xã Nghĩa Lộ và kiểm tra, xác minh đối với một số đơn vị, cá nhân có liên quan, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã.

Thanh tra trách nhiệm UBND thị xã Nghĩa Lộ

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, thị xã Nghĩa Lộ đã từng bước thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng, tài nguyên và môi trường được tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo động lực rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung, nhất là thực hiện chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã.

leftcenterrightdel
 Bà Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch  UBND thị xã Nghĩa Lộ báo cáo tại buổi công bố Quyết định Thanh tra. Ảnh: TT Yên Bái 

Theo Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Yên Bái, công tác phân bổ vốn đầu tư, việc phân bổ, bố trí vốn kế hoạch, vốn xây dựng cơ bản cho các dự án thuộc danh mục bố trí trong trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND thị xã Nghĩa Lộ thực hiện theo trình tự quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tuy nhiên, việc phân bổ vốn, bố trí vốn đầu tư của 02 dự án thực hiện năm 2021 và 06 dự án thực hiện năm 2022 chưa kịp thời với khả năng giải ngân, dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao tại thời điểm cuối năm.

Qua kiểm tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã cho thấy, có 03 dự án chậm tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng sau khi đã hoàn thành công tác thi công xây dựng; có 2 dự án chậm tổ chức khởi công xây dựng công trình theo kế hoạch.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong các năm chưa đạt theo kế hoạch, đặc biệt tại một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch chung của toàn thị xã.

Một số gói thầu xây dựng có giá trị nghiệm thu, thanh toán thấp hơn giá trị ghi trong hợp đồng chưa được chủ đầu tư điều chỉnh giá trị hợp đồng trước khi quyết toán hợp đồng để phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu.

Đối với công tác quyết toán vốn đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chưa kịp thời trình hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của một số công trình đến cơ quan thẩm tra quyết toán theo thời gian quy định.

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của một số công trình chưa ghi đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC; một số công trình còn thiếu phiếu giao nhận hồ sơ trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành giữa chủ đầu tư và đơn vị thẩm tra.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện các dự án phát triển quỹ đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn thấp; đạt tỷ lệ 11,5% trên tổng số dự án phát triển quỹ đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, còn 4 dự án phát triển quỹ đất, gồm: Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn Bản Xà, xã Nghĩa Lợi; Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc; Dự án xây dựng khu nông thôn mới, xã Nghĩa Phúc; Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mặt đường tỉnh lộ 174, xã Hạnh Sơn chưa phù hợp với Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã này.

Trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn, Thanh tra tỉnh cho biết còn có 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, văn bản thẩm định điều kiện chuyển mục đích trong hồ sơ không có thành phần tham gia của phòng chuyên môn có liên quan, chưa đánh giá sự phù hợp chuyên ngành (quy hoạch xây dựng) theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, có 5 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thiếu Biên bản bàn giao đất tại thực địa theo khoản 1 Điều 8 Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính thiếu thông tin về giá của loại đất trước khi chuyển mục đích.

Theo Kết luận Thanh tra, trách nhiệm về các tồn tại, thiếu sót trong những vi phạm này thuộc về Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách lĩnh vực cùng với các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Đối với Chủ tịch UBND thị Xã Nghĩa Lộ, Thanh tra tỉnh kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quản lý, điều hành công tác thực hiện đầu tư xây dựng.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra lại toàn bộ trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng, khẩn trương bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; phối hợp với các nhà thầu xây dựng công trình thực hiện đầy đủ nội dung kiến nghị qua thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

Thực hiện các thủ tục liên quan, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng của 04 dự án phát triển quỹ đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị có liên quan rà soát, khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Cùng với đó, chỉ đạo, chấn chỉnh đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời tiến hành khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã được Đoàn thanh tra chỉ ra.

Trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, yêu cầu quá trình lập hồ sơ phải đầy đủ, đúng thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật./.

Bảo San

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra