Cần Thơ:

Lực lượng thanh tra Xây dựng cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ được giao

Thứ năm, 16/03/2023 15:32
(ThanhtraVietNam) - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP (Nghị định 26) ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ cho biết, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã được UBND thành phố Cần Thơ kiện toàn về tổ chức theo quy định tại Nghị định 26. Từ khi kiện toàn, lực lượng thanh tra cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ thanh tra hành chính, chuyên ngành được giao theo quy định, đặc biệt là công tác kiểm tra trật tự xây dựng được tổ chức thường xuyên.

Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, từ năm 2013 đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện 04 đoàn thanh tra hành chính, 16 đoàn thanh tra chuyên ngành, 184 công trình được kiểm tra chuyên ngành; có 21.777 công trình xây dựng được kiểm tra trật tự xây dựng trên toàn địa bàn thành phố (trong đó, 16.500 công trình xây dựng đúng phép, 4.131 công trình xây dựng không phép, 1.146 công trình xây dựng sai phép; ban hành 1.403 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tống số tiền phạt 48.982,5 triệu đồng).

Lực lượng thanh tra Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ hiện nay gồm 20 biên chế thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ (thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý trật tự xây dựng,...), riêng nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng chỉ có 04 biên chế có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra các công trình do Sở Xây dựng cấp phép; thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn Internet) 

Từ năm 2019 đến hết năm 2022, trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ cấp 11.113 giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ không thành lập Đội thanh tra xây dựng đặt tại các quận, huyện do Nghị định 26/2013/NĐ-CP không có quy định (chỉ quy định thí điểm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), do đó, công tác kiểm tra sau cấp giấy phép xây dựng của quận, huyện (đặc biệt là các quận trung tâm) có lúc không đủ nhân lực thường xuyên.

Từ thực tế công tác quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian qua và thời gian tới rất cần có Đội thanh tra xây dựng đặt tại các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trật tự xây dựng.

Do đó, UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng trong quá trình tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ, đề xuất Chính phủ cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Đội trật tự xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra