Một số hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ tại Sóc Trăng

Thứ tư, 27/03/2024 17:15
(ThanhtraVietNam) – Một số cơ quan, tổ chức chưa nhận thức và chấp hành đầy đủ các quy định về bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ tại tỉnh Sóc Trăng.

Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo quy định

Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm tại tỉnh này. Cụ thể, về nâng ngạch công chức, đáp án một số môn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên, kiểm lâm viên chưa chi tiết đến 05 điểm theo quy định. Thành viên chấm thi không ghi điểm chi tiết của từng câu trên các Phiếu chấm bài thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Về bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, qua thanh tra, đã phát hiện 10 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhưng trước đó được tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch chưa đảm bảo quy định; 03 trường hợp có bằng đại học ngắn hạn; 04 trường hợp liên quan đến vấn đề về tiêu chuẩn chính trị; 14 trường hợp thiếu Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo yêu cầu vị trí việc làm và 22 trường hợp chậm ban hành quyết định bổ nhiệm lại.

leftcenterrightdel
 Trung tâm thành phố Sóc Trăng (ảnh minh họa, nguồn: dangcongsan.vn)

Chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chấm thi do sử dụng công chức kiêm nhiệm

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, những hạn chế, khuyết điểm là do một số cơ quan, tổ chức chưa nhận thức và chấp hành đầy đủ các quy định về bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý. Việc tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ chưa được tiến hành thường xuyên.

Việc chấm thi chủ yếu sử dụng công chức kiêm nhiệm, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của địa phương nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chấm thi. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tuy đã được coi trọng, nhưng còn hạn chế về phạm vi thanh tra, kiểm tra, giám sát nên một số hạn chế, khuyết điểm trước đó không được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Việc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số lượng lớn công chức cần có thời gian để kiểm tra, xác minh. Một số trường hợp tuy được xác minh nhưng còn chưa rõ ràng nên cần thời gian để tiếp tục làm rõ; trong khi công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện theo nhu cầu công việc dẫn đến còn một số trường hợp chưa được kết luận về tiêu chuẩn chính trị trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Chủ động khắc phục trước khi ban hành Kết luận thanh tra

Trước những hạn chế, khuyết điểm được Đoàn thanh tra chỉ ra, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã tiếp thu, giải trình và có biện pháp chủ động khắc phục trước khi ban hành Kết luận thanh tra.

Cụ thể, Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được sửa đổi. Thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Chuyển công tác, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức. Cử đi đào tạo đáp ứng trình độ chuyên môn đối với các trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Đặc biệt, cho thôi việc đối với trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kết luận lại tiêu chuẩn chính trị đối với các trường hợp cần làm rõ.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Từ những hạn chế, khuyết điểm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, tổ chức kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Đồng thời, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức theo quy định.

Mặt khác, thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Để hoàn thiện theo yêu cầu vị trí việc làm, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cử 14 công chức lãnh đạo cấp phòng đi bồi dưỡng chương trình lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, tổ chức giải quyết chế độ thôi việc theo chính sách tinh giản biên chế đối với 02 trường hợp có bằng đại học ngắn hạn. Đồng thời, quy định thời hạn cụ thể đối với 01 trường hợp có bằng đại học ngắn hạn phải hoàn thành việc học bổ túc kiến thức và được cấp bằng đại học. Sau thời hạn, nếu không thực hiện việc tinh giản biên chế và không có bằng đại học thì thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, Kết luận thanh tra chỉ rõ./.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra