Thành phố Hồ Chí Minh:

Một số sai phạm liên quan đến cho thuê đất không đúng quy định tại huyện Nhà Bè

Thứ hai, 19/02/2024 08:23
(ThanhtraVietNam) - Theo thông báo kết luận thanh tra, đối với khu đất tại số 189 đường Nguyễn Văn Tạo (xã Long Thới) do Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè quản lý: Mặc dù được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè liên kết với Trung tâm Dạy nghề tư thục Thành Công (Trung tâm Dạy nghề Thành Công) trong lĩnh vực dạy nghề nhưng hai đơn vị này ký hợp đồng liên kết trong lĩnh vực dạy nghề khi chưa gửi phương án liên kết đến Sở Tài chính để thẩm định và trình UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai thông báo kết luận thanh tra liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Nhà Bè. Qua đó đã kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý nội dung sai phạm tại Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè quản lý.

Cho thuê đất công không đúng quy định

Theo thông báo kết luận thanh tra, đối với khu đất tại số 189 đường Nguyễn Văn Tạo (xã Long Thới) do Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè quản lý: Mặc dù được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè liên kết với Trung tâm Dạy nghề tư thục Thành Công (Trung tâm Dạy nghề Thành Công) trong lĩnh vực dạy nghề nhưng hai đơn vị này ký hợp đồng liên kết trong lĩnh vực dạy nghề khi chưa gửi phương án liên kết đến Sở Tài chính để thẩm định và trình UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Điều này chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính; Hợp đồng nêu trên chưa đúng bản chất hợp đồng liên kết, liên doanh.

Đối với khu đất có diện tích 23.266m2 tại xã Nhơn Đức: UBND huyện Nhà Bè cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm khu đất trong thời gian khoảng 36 tháng (từ 18/01/2016 đến 11/01/2019), không xin ý kiến của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này là chưa chấp hành chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh tại khoản 2.1 Điều 2 Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 8.8.2013; Chưa thường xuyên kiểm tra việc tạm sử dụng khu đất, chưa có biện pháp tích cực, cương quyết để yêu cầu Công ty Đông Mê Kông bàn giao 2,3ha khi đã hết thời gian tạm sử dụng được nêu tại văn bản số 134/UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Nhà Bè.

Đối với việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè (Công ty Công ích huyện Nhà Bè) cũng có nhiều sai sót.

Cụ thể, Công ty Công ích Nhà Bè ký 5 phụ lục hợp đồng với Doanh nghiệp Tư nhân Việt Thắng để tiếp tục gia hạn thời gian cho thuê khu đất diện tích 229,978m2, xã Hiệp Phước đến tháng 6/2023; Việc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nhà Bè có văn bản số 03/TCKH ngày 4.1.2023 hướng dẫn Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè ký hợp đồng ngắn hạn là không đúng theo chỉ đạo của UBND huyện Nhà Bè, Văn bản của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Văn bản số Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh.

Đối với việc quản lý, sử dụng các khu nhà, đất khác do Nhà nước quản lý, thông báo kết luận thanh tra cho biết: "Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chưa đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng để quản lý theo quy định quỹ đất dư dôi sau bồi thường của 10 dự án từ năm 2003 đến nay với diện tích 2.974,2m2".

leftcenterrightdel
UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM nơi kết luận thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc cho thuê đất  

Thanh lý và thu hồi diện tích đất cho thuê  chưa đúng quy định

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè chỉ đạo chấm dứt việc liên kết giữa Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè và Trung tâm Dạy nghề Thành Công chưa đúng quy định; Thanh lý hợp đồng và thu hồi khu đất; Có kế hoạch, phương án sử dụng hiệu quả đúng quy định pháp luật. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện liên doanh, liên kết và sử dụng nguồn thu từ hợp đồng liên kết số 99/HĐLK-TTDN ngày 10.10.2017 giữa Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè và Trung tâm Dạy nghề Thành Công; Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với khu đất tại số 189 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới có diện tích 23.635m2 do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè (trước đây là Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè) quản lý, sử dụng.

Giao chủ tịch UBND huyện Nhà Bè kiểm tra, rà soát việc sử dụng khoản hỗ trợ Công ty Đông Mê Kông chuyển cho Văn phòng UBND huyện Nhà Bè và báo cáo kết quả cho Sở Tài chính và UBND Thành phố Hồ CHí Minh; Giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình UBND huyện Nhà Bè cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm khu đất 2,3ha tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp thuận kiến nghị giao Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè chấm dứt việc ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời hạn thuê đất đã hết nhưng chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, có biện pháp thu hồi khu đất, kịp thời báo cáo UBND huyện Nhà Bè, UBND Thành phố Hồ Chí Minh để có chỉ đạo xử lý phù hợp.

Giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 229.978m2 thuộc thửa đất số 167, tờ bản đồ số 30 xã Hiệp Phước do Công ty Dịch vụ Công ích Nhà Bè cho Doanh nghiệp Tư nhân Việt Thắng (ấp 2 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước) thuê sử dụng đến nay chưa thu hồi. Báo cáo đề xuất UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý theo quy định./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra