Năm 2023, thanh tra toàn bộ doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Thứ tư, 16/11/2022 14:29
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, toàn quốc sẽ thanh tra toàn bộ đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng BHXH và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 100% đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm. Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2023, vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành.

Cụ thể, theo hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023 của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2023, toàn quốc tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra toàn bộ doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 100% doanh nghiệp, đơn vị có hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý.

Về lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tập trung lĩnh vực sản xuất thép; hóa chất; xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; sử dụng nhiều máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; lĩnh vực có nguy cơ phát sinh bệnh nghề nghiệp, yếu tố gây nguy hiểm cho người lao động; sử dụng nhiều lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đồng thời, tiếp tục triển khai, hướng dẫn tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trên trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; tổng hợp tình hình tự kiểm tra tại các cơ sở lao động đóng trên địa bàn báo cáo Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH.

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo, Bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động đối thoại, kịp thời tháo gỡ bức xúc của công dân nhằm đảm bảo hoạt động tiếp công dân hiệu quả, thực chất; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, chú trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ LĐ-TB&XH thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là việc rà soát, nhận diện các vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, từ đó đưa ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; điều chuyển, luân chuyển vị trí việc làm theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện xác minh tài sản, thu nhập hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Mặt khác, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năm 2023, Bộ tiếp tục cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, qua đó tăng cường hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; hướng tới xây dựng đội ngũ thanh tra chuyên nghiệp; giữ vững kỷ cương, liêm chính, đạo đức nghề nghiệp trong công tác thanh tra.

Cùng với đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ thực hiện giám sát hoạt động của tất cả các Đoàn Thanh tra theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ quyết định thanh tra, quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, kết luận thanh tra.

Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ LĐ-TB&XH, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Sở và tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tránh chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra