Tây Ninh:

Nâng cao chất lượng kết luận các cuộc thanh tra, bảo đảm chặt chẽ

Thứ tư, 17/04/2024 15:44
(ThanhtraVietNam) - Những tháng đầu năm 2024, công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, chất lượng kết luận các cuộc thanh tra được bảo đảm chặt chẽ, việc đôn đốc xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được chú trọng và thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện 2.275 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong quý I/2024, các cơ quan Thanh tra trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; kịp thời rà soát, xử lý, khắc phục chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, không để xảy ra việc thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với 1 doanh nghiệp.

Toàn ngành triển khai thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 17 cuộc); trong đó có 17 cuộc đột xuất, đã ban hành kết luận 8 cuộc và thực hiện 2.275 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, phát hiện vi phạm 226 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 102 triệu đồng, kiến nghị khác 125 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 28 cá nhân; ban hành 35 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 386 triệu đồng. 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp giao ban Quý I/2024 

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành thực hiện giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu ban hành 251 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tiến hành 3 cuộc/3 cơ quan về công tác quản lý sử dụng tài chính liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 29 người vi phạm với số tiền phát hiện và xử lý 135 triệu đồng; nhận bàn giao 2.256 bản kê khai thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Trong quý I, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; các vụ án cũ đang được các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh tiến độ điều tra, xét xử theo quy định.

Quý II/2024, toàn ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch của tỉnh năm 2024; các cuộc thanh tra đột xuất bảo đảm đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả cao, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; kiến nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực thanh tra; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm xử lý, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, quá hạn hoặc phát sinh thành điểm nóng; tăng cường kiểm tra, rà soát các lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng kết luận các cuộc thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, có căn cứ

Trong thời gian tới, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Minh Trí đề nghị Thanh tra các đơn vị tập trung triển khai các cuộc thanh tra bảo đảm theo kế hoạch; nắm chắc các quy định mới của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng kết luận các cuộc thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, có căn cứ, đúng quy định pháp luật, hạn chế thấp nhất sau khi ban hành kết luận có khiếu nại.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần hạn chế việc giải quyết khiếu nại, tố cáo quá hạn; nâng cao chất lượng các cuộc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra bảo đảm về số lượng, chất lượng.

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN, TC; xác định các mục tiêu cụ thể, thường xuyên xảy ra hạn chế, nhạy cảm, tiêu cực để theo dõi, thực hiện.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật về PCTN, TC cho các cơ quan, địa phương thực hiện; Tăng cường công tác thanh tra theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó khảo sát, nắm tình hình tập trung những nội dung dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực về tham nhũng để tiến hành có trọng tâm; tổ chức xác minh TSTN đảm bảo chất lượng, trọng tâm, nhất là đối với những bản kê khai có nhiều tài sản, có dư luận; thực hiện trách nhiệm của cơ quan cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh trong góp ý, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đúng bản chất, nghiêm minh, tránh bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc thông qua công tác nghiên cứu pháp lý và công tác chuyên môn để kiến nghị Thanh tra Chính phủ, thông qua các kênh phản ánh trực tuyến hay trực tiếp như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, v.v để tiếp tục góp ý điều chỉnh, sửa đổi cơ chế pháp luật chặt chẽ hơn.

Khánh Nghi

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra