Thái Nguyên:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra để thúc đẩy cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 05/10/2022 11:27
(ThanhtraVietNam) - Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra... qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, đồng thời thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 329 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: thanh tra hành chính 80 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 249 cuộc; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra 3.683 cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát hiện 561 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế 15.825,0 triệu đồng, trong đó: thu hồi 3.644,2 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 5.186,6 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 210,0 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 6.784,2 triệu đồng. Đã xử lý về kinh kế 11.378,7 triệu đồng (đạt 71,9%), trong đó: thu hồi 1.898,5 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 5.101,0 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 210,0 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4.169,2 triệu đồng.

Về kết quả đôn đốc xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 13 kết luận thanh tra, đã thu hồi 1.435,5 triệu đồng. Đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu phục vụ công tác quản lý của các cấp, các ngành. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm túc cuộc thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; kết quả thanh tra đã có báo cáo Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Internet

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ thực hiện đúng các quy định Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022. Tiến hành thanh tra đột xuất khi được cấp trên giao hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, đồng thời thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên và các Kết luận thanh tra của các Bộ, ngành Trung ương.

Cùng với việc rà soát việc thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt năm 2022; kịp thời xem xét điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo quy định. Và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của địa phương./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra