Nghệ An: Tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm

Thứ ba, 20/02/2024 08:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, công tác thanh tra tại Nghệ An có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm.
leftcenterrightdel
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 tại Thanh tra tỉnh Nghệ An. Ảnh: thanhtra.nghean.gov.vn

Thực hiện gần 1200 cuộc thanh tra

Toàn ngành Thanh tra Nghệ An thực hiện 380 cuộc thanh tra hành chính (gồm: 358 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 22 cuộc thanh tra đột xuất), trong đó, có 54 cuộc từ kỳ trước chuyển qua và 326 cuộc triển khai trong kỳ. Đã ban hành kết luận 254 cuộc tại 588 đơn vị. Qua thanh tra hành chính phát hiện sai phạm hơn 85,3 tỷ đồng và hơn 101 nghìn m2 đất, trong đó: ban hành quyết định thu hồi gần 60 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 25,5 tỷ đồng và hơn 101 nghìn m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 48 tổ chức và 222 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Đến thời điểm báo cáo, đã thu hồi về ngân sách nhà nước gần 60 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 95,16%). Các đơn vị phát hiện nhiều vi phạm: Thanh tra tỉnh; Thanh tra các địa phương: Thành phố Vinh, Yên Thành; Thanh tra sở Tài chính,…

Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 35 cuộc thanh tra hành chính (gồm: 32 cuộc theo kế hoạch và 03 cuộc thanh tra đột xuất). Đã ban hành kết luận 24 cuộc; kết thúc tại đơn vị 03 cuộc; đang thực hiện 08 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 53,3 tỷ đồng (trong đó: ban hành quyết định thu hồi hơn 39 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 14,4 tỷ đồng); thu hồi gần 34 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 672 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm 38 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 634 cuộc triển khai trong kỳ (trong đó: 466 cuộc thường xuyên, 140 cuộc theo kế hoạch và 66 cuộc đột xuất). Qua thanh tra, phát hiện 961 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Ban hành 939 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 5,6 tỷ đồng. Đã thu hồi và xử phạt vi phạm hơn 5,6 tỷ đồng (bao gồm số tiền xử phạt vi phạm từ kỳ trước chưa thu được chuyển sang). Một số đơn vị triển khai thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả như: Thanh tra các Sở: Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

Về thanh, kiểm tra trách nhiệm, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thực hiện 129 cuộc; đã ban hành kết luận 106 cuộc tại 199 đơn vị. Qua đó, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tổ chức và 218 cá nhân có sai phạm. Một số đơn vị thực hiện tốt như: Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện: Thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Thị xã Hoàng Mai, … Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 09 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu theo kế hoạch thanh tra năm 2023; đã kết thúc 06 cuộc, đang thực hiện 03 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 22 tổ chức và 49 cá nhân có sai phạm.

Như vậy, trên cơ sở Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt có trọng tâm, trọng điểm, công tác thanh tra tại địa phương đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm. Qua thanh tra, các cơ quan chức năng đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật, trong đó, đã chú trọng chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Việc tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các Luật: Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng đã góp phần kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ; thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị được thanh tra, hạn chế sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời hạn chế đơn thư.

Tuy nhiên, tại địa phương, công tác thanh tra còn tồn tại những hạn chế cần sớm khắc phục như: Việc xử lý số tiền tồn đọng còn gặp khó khăn, chưa có hướng giải quyết dứt điểm; hệ thống các văn bản dưới Luật Thanh tra chưa được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đồng bộ dẫn đến nhiều đơn vị còn lúng túng trong thực hiện các quy định mới...

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra

Năm 2024 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại nói trên, ngành Thanh tra Nghệ An cần bám sát chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra cho cán bộ, thanh tra viên toàn ngành nhằm nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động và hạn chế các sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; rà soát, đối chiếu, xử lý trùng lặp đối với Kế hoạch thanh tra của các đơn vị trong tỉnh; tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024, trong đó bao gồm: Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện.

Thực hiện linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao; Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra để nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị, từ đó tiết kiệm được thời gian, kinh phí của cơ quan thanh tra, đồng thời giảm bớt phiền phức cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra./.

M. Phương
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra