Nghệ An: Triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao

Thứ ba, 12/09/2023 08:00
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 8, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực tập trung bám sát kế hoạch thanh tra năm 2023 và triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao, chính vì vậy chất lượng cũng như tiến độ các đoàn thanh tra được đảm bảo.

Bên cạnh đó, công tác giám sát đoàn thanh tra, đôn đốc thu hồi, xử lý sau thanh tra và rà soát các kết luận thanh tra được thực hiện thường xuyên. Các kết luận thanh tra ngoài việc kiến nghị xử lý về số tiền sai phạm còn chú trọng kiến nghị các hình thức xử lý đối với các cá nhân có hành vi sai phạm. Cụ thể là:

leftcenterrightdel
 Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Lê Anh Sơn phát biểu chỉ đạo tại một buổi công bố Quyết định thanh tra, tháng 8/2023. Ảnh: Xuân Thống

Về thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thực hiện 77 cuộc, trong đó có 68 cuộc theo kế hoạch, 09 cuộc đột xuất. Đến nay đã ban hành kết luận 17 cuộc tại 91 đơn vị. Qua thanh tra hành chính các cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm số tiền 9.140 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 9.128 triệu đồng; kiến nghị khác 12 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính đối với 03 tổ chức và 40 cá nhân có sai phạm. Trong tháng, toàn ngành đã thu hồi được 2.347 triệu đồng.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 52 cuộc, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường. Qua thanh tra chuyên ngành đã phát hiện 51 tổ chức và cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước 190 triệu đồng; ban hành 51 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 346 triệu đồng, hiện đã thu hồi 100% số tiền trên.

Đặc biệt, trong tháng 8, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thực hiện 12 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đến nay, đã ban hành kết luận 03 cuộc tại 11 đơn vị.

Bên cạnh việc triển khai các cuộc thanh, kiểm tra, Nghệ An còn tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, tuyên truyền và cung cấp các tài liệu hướng dẫn Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra được cập nhật kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được các cấp, các ngành phê duyệt, đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, và cung cấp các tài liệu hướng dẫn Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nhằm nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động và hạn chế các sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, Nghệ An sẽ tăng cường đôn đốc, xử lý thu hồi sau thanh tra; thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật và lưu trữ hồ sơ thanh tra theo đúng quy định.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra