Thanh tra tỉnh Sơn La

Nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra

Thứ tư, 08/11/2023 10:20
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng cuối năm 2023, Thanh tra tỉnh Sơn La sẽ tập trung thực hiện dứt điểm đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là việc tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm qua thanh tra phát hiện.

Lựa chọn nội dung thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện 101 cuộc thanh tra, kiểm tra (77 cuộc theo kế hoạch, 24 cuộc đột xuất) đối với 337 tổ chức, đơn vị; đã kết thúc, ban hành 68 kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền là 1.843,58 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền là 1.210,13 triệu; kiến nghị xử lý khác với số tiền là 633,45 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 25 tổ chức và 132 cá nhân. Đến nay, đã thu hồi nộp về ngân sách nhà nước sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra với số tiền là 682,65 triệu đồng, đạt 56,4%; đã tiến hành xử lý khác về kinh tế với số tiền là 83,01 triệu đồng, đạt 13,1%. Số tiền phải xử lý thu hồi vào ngân sách nhà nước từ phạt vi phạm hành chính là 1.526 triệu đồng, trong kỳ đã thực hiện thu hồi 1.495 triệu đồng, đạt 98,0%.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra sở, ngành, địa phương đã thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính (27 cuộc theo kế hoạch và 3 cuộc đột xuất) đối với 67 tổ chức, đơn vị; đã kết thúc, ban hành 31 kết luận.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế là 1.105,01 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền là 830,89 triệu đồng; xử lý khác với số tiền là: 274,12 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 15 tổ chức và 93 cá nhân. Qua đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, đã thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền là 518,12 triệu đồng, đạt 62,4%.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã triển khai 71 cuộc; thanh tra, kiểm tra tại 270 tổ chức và cá nhân, đã kết thúc, ban hành 37 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 tổ chức và  3 cá nhân với số tiền là 1.526 triệu đồng trong lĩnh vực tài nguyên, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và y tế. Qua thanh tra, đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước từ phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.495 triệu đồng, đạt 98,0%.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: baochinhphu.vn)

Ngoài ra, đối với kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, nghành, địa phương đã tha mưu ban hành, sửa đổi và bổ sung 74 văn bản quản lý, chỉ đạo; tiến hành mở 31 lớp tập huấn, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng với 3.416 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân (chủ yếu là nhân dân); triển khai 13 cuộc thanh tra kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với 13 đơn vị, đã ban hành 07 kết luận, qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý hành chính đối với 05 tổ chức, 29 cá nhân. Đến nay, đã tiến hành xử lý hành chính đối với 5 tổ chức, 16 cá nhân.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2023, ngoài nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch được phê duyệt, Thanh tra tỉnh và các cơ quan Thanh tra trong tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao nhiều nhiệm vụ đột xuất, trong đó có nhiều vụ việc khó, quan trọng. Song với tinh thần trách nhiệm, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; chủ động điều chỉnh phương pháp tiến hành thanh tra trong điều kiện thực tiễn theo hướng giảm thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở, tăng cường thời gian nghiên cứu hồ sơ tại cơ quan thanh tra; lựa chọn nội dung thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, rút ngắn thời gian thanh tra nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và yêu cầu quản lý.

Qua thanh tra đã kịp thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, sơ hở, bất cập trong quản lý, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra

Phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế 9 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh Sơn La cho biết, trong những tháng cuối năm 2023, các cơ quan thanh tra tiếp tục bám sát kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt, bố trí thời gian, lực lượng phù hợp, tổ chức triển khai có hiệu quả, hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất được giao.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan Thanh tra tỉnh kiến nghị khởi tố.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra; quan tâm xây dựng lực lượng ngành thanh tra. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là việc tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm qua thanh tra phát hiện.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ với Thanh tra Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương trong giải quyết, kết luận đối với những vụ việc khó, phức tạp. Tổ chức rà soát, xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; Tổng kết đánh giá hoạt động công tác thanh tra năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng năm 2024.

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra