TP Hồ Chí Minh:

Nhiều thiếu sót trong mua sắm trang thiết bị phòng, chống Covid-19 tại Văn phòng UBND quận 1

Thứ tư, 08/11/2023 10:20
(ThanhtraVietNam)- Chủ tịch UBND quận 1, TP. HCM đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 1152/KL-UBND về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại Văn phòng UBND quận 1. Qua đó, Chủ tịch UBND quận 1 giao Chánh Văn phòng UBND quận chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra các thiếu sót.

Năm 2021, UBND quận 1, TP. HCM đã ban hành 8 quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách (nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ), giao Văn phòng UBND quận làm chủ đầu tư, phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tự mua sắm trang bị các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, oxy y tế… Tổng số tiền thực hiện mua sắm là hơn 4,8 tỷ đồng.

Trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, Văn phòng UBND quận 1 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã triển khai thực hiện ngay việc mua sắm các trang thiết bị y tế thiết yếu, kịp thời trang bị cho các khu cách ly và Bệnh viện Dã chiến số 1, góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Qua thanh tra ghi nhận, việc mua sắm các trang thiết bị y tế thiết yếu (triển khai thành 8 gói thầu) được Văn phòng UBND quận 1 cơ bản thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế và phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bên cạnh những mặt đạt được, qua thanh tra cũng chỉ ra những thiếu sót trong mua sắm trang thiết bị phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, Văn phòng UBND quận 1 lập hồ sơ trình UBND quận phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với 4 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) khi chưa thực hiện việc xác định nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và giao nhà thầu thực hiện ngay gói thầu, là không thực hiện đúng quy định.

Văn phòng UBND quận đã thực hiện lập tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung quy định. Tuy nhiên, Phòng Tài chính - Kế toán quận đã tham mưu UBND quận ban hành 3 phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung xác định “phương thức lựa chọn nhà thầu: "Một giai đoạn một túi hồ sơ” là không phù hợp với quy định.

Văn phòng UBND quận không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu là không thực hiện đúng quy định của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Nhiều thiếu sót tại Văn phòng UBND quận 1, TP HCM. (ảnh: TN) 

Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn (3 gói thầu), khi thực hiện việc phân chia dự toán mua sắm thành các gói thầu (trong giai đoạn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu) cần đảm bảo nguyên tắc: Việc phân chia phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Việc Văn phòng UBND quận 1 đề xuất UBND quận (thông qua thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch) quyết định phân chia dự toán mua sắm 1,150 giường xếp sắt thành 3 gói thầu riêng lẻ trên cơ sở đó đề xuất của từng đơn vị là chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu năm 2013.

Tại thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, do hạn chế về nhân sự, Văn phòng UBND quận 1 thành lập 3 tổ chuyên gia gồm các thành viên chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu, am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu và có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu là chưa phù hợp với quy định.

Văn phòng UBND quận 1 đã thực hiện quy trình “chào hàng cạnh tranh rút gọn” đảm bảo đầy đủ 4/5 giai đoạn (gồm giai đoạn chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá; giai đoạn nộp và tiếp nhận báo giá; giai đoạn đánh giá các báo giá; giai đoạn hoàn thiện và ký kết hợp đồng); chưa thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đăng tải thông tin trên báo đấu thầu (thuộc giai đoạn trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu) theo quy định.

Từ những thiếu sót trên, Chủ tịch UBND quận 1 giao Chánh Văn phòng UBND quận chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra các thiếu sót; nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể đơn vị trong việc thực hiện các công tác liên quan tới đấu thầu.

Đồng thời, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng UBND quận, Phòng Tài chính - Kế toán quận trong việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với các công chức thuộc quyền quản lý của UBND quận.

 

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra