Những sai phạm dẫn đến đề nghị chuyển cơ quan điều tra vụ việc tại Sở LĐ-TB & XH Gia Lai

Thứ tư, 01/02/2023 16:57
(ThanhtraVietNam) - Các sai phạm tại sở LĐ-TB & XH Gia Lai trong quá trình thực hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số tiền hơn 2,25 tỷ đồng dẫn đến Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có Văn bản số 486/TTr-NVl đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo Thông báo Kết luận thanh tra số 556/TB-TTr, về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ năm 2017 - 2021, Sở LĐ - TB & XH tỉnh Gia Lai đã thanh toán chế độ hội nghị, công tác phí vượt định mức, sai nguồn, chi thanh toán tiền vận chuyển người có công đi điều dưỡng... không đúng quy định với tổng số tiền sai phạm trên 830 triệu đồng.

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em chưa thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ Bảo trợ trẻ em là không đúng theo quy định tại Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Về quản lý, đầu tư các công trình xây dựng, trong quá trình thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng vẫn còn một số sai phạm trong việc lập hồ sơ thiết kế, dự toán, thanh quyết toán và thi công thiếu khối lượng, áp sai định mức... với tổng số tiền sai phạm trên 804 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua xem xét, để đảm bảo cảnh quan trang nghiêm, xanh sạch đẹp của Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Thanh tra tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở LĐ - TB & XH, không thu hồi số tiền trên 275 đồng; yêu cầu Giám đốc Sở LĐ - TB & XH chỉ đạo khắc phục, thực hiện trồng lại toàn bộ cây trang thái, cây lá trắng và chăm sóc cây theo đúng hồ sơ thiết kế dự toán, thanh quyết toán. Vì vậy, tổng số tiền sai phạm thực hiện thu hồi trong quá trình quản lý, đầu tư các công trình xây dựng tại Sở LĐ - TB & XH là trên 528 triệu đồng.

Về đầu tư mua sắm các dự án phần mềm công nghệ thông tin, đối với Dự án Phần mềm quản lý hồ sơ người có công với cách mạng năm 2018 và hạng mục Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm của Dự án phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019: Thanh tra tỉnh thống nhất với kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Thông báo số 171-TB/UBKTTU ngày 27/5/2020.

leftcenterrightdel
 Nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở LĐ-TB & XH Gia Lai

Đối với các dự án phần mềm còn lại, trong quá trình thực hiện đầu tư mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở LĐ - TB & XH đã để xảy ra một số sai phạm về dự toán, thanh quyết toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần mềm, chi phí thẩm định giá và chi phí các lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm... với số tiền trên 617 triệu đồng.

Căn cứ Văn bản số 403-CV/TU ngày 11/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và kết quả cuộc họp lãnh đạo liên ngành ngày 10/11/2022 của các ngành theo Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC- BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra; Lãnh đạo liên ngành thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc tại Sở LĐ - TB & XH sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 10/11/2022, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 486/TTr-NVl đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh.

Từ Kết luận nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở LĐ - TB & XH trong giai đoạn từ năm 2017 - 2021 có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện công tác đầu tư xây dựng vì đã để xảy ra các sai phạm như Kết luận đã nêu.

Đồng thời, đề nghị Sở LĐ - TB & XH tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ.

Trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, cần chấp hành đúng các quy định của Nhà nước và thực hiện nghiêm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán.

Trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản và công tác chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, cần lựa chọn những đơn vị có năng lực, trách nhiệm và uy tín trong công tác thiết kế, giám sát, thi công nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình. Tăng cường công tác quán lý, giám sát trong quá trình thi công công trình.

Đối với công trình cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh năm 2019, chỉ đạo thực hiện trồng lại cây trang thái và cây lá trắng theo đúng hồ sơ thiết kế, thanh quyết toán công trình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát việc chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm Ngân sách nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh theo đúng quy định.

Giám đốc Sở LĐ - TB & XH có trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 1,97 tỷ đồng nộp vào ngân sách Nhà nước khi có quyết định thu hồi tiền sai phạm của Chánh Thanh tra tỉnh.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra