Bộ Y tế:

Nội dung tố cáo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn là sai và không có cơ sở

Thứ ba, 13/09/2022 09:07
(ThanhtraVietNam) - Đoàn xác minh, Bộ Y tế vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Theo đó, Bộ Y tế kết luận 2 nội dung tố cáo ông Sơn đều là tố cáo sai và không có cơ sở.
leftcenterrightdel
Nội dung tố cáo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn là sai và không có cơ sở - Ảnh: Minh Nguyệt 

Về nội dung thứ nhất: Tố cáo ông Sơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng đỡ, thực hiện thủ tục công nhận, xét duyệt hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đối với những trường hợp bị sai phạm (không đủ điều kiện) trong việc xét duyệt bác sĩ từ hạng III lên hạng II thời điểm năm 2019-2020.

Những điều kiện không đạt của các trường hợp được phê duyệt là: Chuyên ngành đào tạo y học, phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ, đề tài nghiên cứu khoa học. Yêu cầu Bộ Y tế rà soát toàn bộ đối với các trường hợp được xét thăng hặng từ bác sĩ hạng III lên hạng II do Bộ Y tế xét năm 2019-2020.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ thu thập được và qua bản giải trình của ông Sơn, Đoàn xác minh của Bộ Y tế nhận xét: Tại Quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 20/02/2020 thành lập hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I và xét thăng hạng giảng viên chính năm 2020 thì ông Nguyễn Hồng Sơn mặc dù là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhưng chỉ là 1 trong 6 ủy viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ giống như các ủy viên khác.

Theo Bộ Y tế, hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Khoản 4, Điều 31, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Ông Sơn cũng không phải là thành viên của ban thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 cũng như ban giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I và xét thăng hạng năm 2020.

Trong quá trình xét thăng hạng, ông Sơn thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy định của Bộ Y tế và không nhận được bất kỳ sự nhắc nhở hoặc bị lập biên bản về hành vi vi phạm nội quy, quy chế trong quá trình thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Đoàn xác minh của Bộ Y tế nhận xét nội dung tố cáo ông Sơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng đỡ, thực hiện thủ tục công nhận, xét duyệt hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đối với những trường hợp bị sai phạm (không đủ điều kiện) trong việc xét duyệt bác sĩ từ hạng III lên hạng II thời điểm năm 2019-2020 là tố cáo sai.

Đối với nội dung tố cáo ông Sơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các văn bản để ngăn cản việc thực thi Quyết định số 407/QĐ-BYT ngày 21/1/2021 của Bộ Y tế về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với bà Vũ Thị Th., căn cứ tài liệu, chứng cứ do đoàn xác minh thu thập và báo cáo giải trình của người bị tố cáo, Bộ Y tế cho biết, Văn bản số 1032/BYT-TCCB ngày 19/2/2021 áp dụng căn cứ pháp lý là Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/3/2017 là đúng.

Văn bản số 1032/BYT-TCCB không phải là văn bản áp dụng quy định của pháp luật, chỉ là văn bản trao đổi, nêu lại các căn cứ pháp lý để Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2592/QĐ-BYT ngày 22/6/2020.

Tại thời điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019-2020, Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ đang có hiệu lực thi hành. Bộ Y tế áp dụng Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc xác định chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo của viên chức để phục vụ kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 là đúng quy định.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg, lĩnh vực sức khoẻ có 8 nhóm ngành: Y học, dược học, điều dưỡng - hộ sinh, dinh dưỡng, răng - hàm - mặt (nha khoa), kỹ thuật học, y tế công cộng, quản lý y tế. Nhóm ngành y học và nhóm ngành dinh dưỡng vẫn là 2 nhóm ngành riêng biệt.

Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cũng phân loại nhóm ngành y học và nhóm ngành dinh dưỡng là 2 nhóm ngành riêng biệt (Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: khi đó ngành dinh dưỡng xếp vào nhóm ngành dịch vụ y tế, không xếp vào nhóm ngành y học).

Công văn số 1032 ngày 19/2/2021 gửi Thanh tra Bộ là công văn trao đổi nội bộ giữa Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ. Vụ Tổ chức cán bộ ban hành Công văn số 1309 ngày 4/3/2021 thu hồi Công văn số 1032 ngày 19/2/2021, đồng thời ban hành Công văn số 117 ngày 3/3/2021 gửi Thanh tra Bộ.

Qua rà soát các văn bản nêu trên cho thấy nội dung Công văn số 117 giống nội dung Công văn số 1032 nên đề nghị Thanh tra Bộ xem xét và làm rõ cơ sở pháp lý để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Quyết định số 407 ngày 21/1/2021 với hình thức là công văn nội bộ. Tuy nhiên, do chưa rà soát kỹ văn bản trước khi ban hành nên Công văn số 1309 ghi sai ngày ban hành (ngày 19/2/2021 thành 09/2/2021).

Dựa trên kết quả điều tra, xác minh, Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo ông Sơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các văn bản để ngăn cản việc thực thi Quyết định số 407 ngày 21/1/2021 của Bộ Y tế về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với bà Vũ Thị Th. là tố cáo không có cơ sở.

Bộ Y tế yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các lỗi hành chính trước khi ban hành văn bản.

Đối với các đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng, Bộ Y tế yêu cầu hội đồng thẩm định hồ sơ của đơn vị phải xem xét, kiểm tra kỹ các tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức dự xét trước khi trình Bộ Y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các cơ sở đào tạo, cấp văn bằng tiến sĩ y học cho 5 trường hợp chuyên ngành răng - hàm - mặt liên quan tại nội dung tố cáo./.

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra