Phát hiện sai phạm hơn 3 tỷ đồng qua 23 cuộc thanh tra, kiểm tra

Phát hiện sai phạm hơn 3 tỷ đồng qua 23 cuộc thanh tra, kiểm tra

(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 6 năm 2022, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ (TP) triển khai 23 cuộc thanh tra, kiểm tra, có 10 cuộc kỳ trước chuyển sang, trong đó có 17 cuộc thanh tra hành chính và 6 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm trong 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng
Điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm trong 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng
Ngày 29/6, Thanh tra TP Đà Nẵng đã thông báo kết luận về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng,...
Hoạt động thanh tra đảm bảo công khai, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật
Hoạt động thanh tra đảm bảo công khai, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật
(ThanhtraVietNam) - Giai đoạn 2020 - 2022, được sự quan tâm của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bắc...
Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng...