Có tinh giản biên chế người đang bị thanh tra, xem xét kỷ luật

Có tinh giản biên chế người đang bị thanh tra, xem xét kỷ luật?

(ThanhtraVietNam) - Chính phủ mới ban hành quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách, trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã. Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm... là đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế.
Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM
Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động...
Yêu cầu thanh tra, giám sát để xử lý vi phạm trong cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Yêu cầu thanh tra, giám sát để xử lý vi phạm trong cơ cấu lại thời hạn trả nợ
(ThanhtraVietNam) – Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn có...
Quảng Trị Triển khai 36 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành
Quảng Trị: Triển khai 36 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành
(ThanhtraVietNam) - Tháng 5/ 2023, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành 17 cuộc thanh tra hành chính (14 cuộc từ kỳ trước chuyển sang;...