Qua thanh tra kiến nghị chấn chỉnh, chấp hành đúng pháp luật về đấu thầu

Thứ ba, 28/11/2023 17:24
(ThanhtraVietNam) - Từ những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về đấu thầu tại thị xã Hoài Nhơn, giai đoạn 2019 - 2022, tại Kết luận thanh tra số 35/KL-TTRA, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bình Định kiến nghị nhiều nội dung quan trọng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn nhằm giúp đơn vị này thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu trong thời gian tới.

Đơn vị tư vấn không đáp ứng về năng lực nhưng vẫn được chỉ định thầu

Thanh tra Sở KH&ĐT kết luận, việc chấp hành các quy định trong lựa chọn nhà thầu của UBND các phường, xã, Chủ đầu tư còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, UBND các phường, xã chỉ định thầu mà không có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không tổ chức thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Mặt khác, thực hiện không đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đối với gói thầu quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu.

Chủ đầu tư (UBND thị xã Hoài Nhơn) thành lập Tổ chuyên gia xét thầu là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT.

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn và UBND các phường, xã) đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Tại thời điểm chỉ định thầu các đơn vị tư vấn không đáp ứng về mặt năng lực và kinh nghiệm (không kinh doanh ngành nghề, không có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tương ứng với phần việc doanh nghiệp thực hiện) nhưng vẫn được các Chủ đầu tư (UBND các phường, xã) chỉ định thầu là chưa đúng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Cũng theo Kết luận thanh tra, đến thời điểm đóng thầu các nhà thầu tham dự thầu chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia nhưng vẫn được Chủ đầu tư (UBND các phường, xã) chấp thuận cho nhà thầu tham dự thầu và chỉ định thầu.

Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT không ban hành quy chế làm việc của Tổ chuyên gia. Bên mời thầu không nhập danh sách Tổ chuyên gia, không đính kèm quyết định thành lập Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định…

Ngoài ra, kết quả lựa chọn nhà thầu không được Chủ đầu tư, Bên mời thầu công khai theo quy định. Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không đảm bảo thời gian theo quy định.

Thanh tra Sở KH&ĐT Bình Định nêu rõ, trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu còn những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm thuộc về: UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND các phường, xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn (Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư làm Bên mời thầu); Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu); thành viên Tổ chuyên gia xét thầu; các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

leftcenterrightdel
Một góc phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: binhdinh.gov.vn) 

Kiểm điểm, xử lý đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại, hạn chế

Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định kiến nghị UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác đấu thầu để xảy ra những tồn tại, hạn chế được nêu trong Kết luận thanh tra. Đồng thời, chấn chỉnh các doanh nghiệp trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu để xảy ra tồn tại, hạn chế trên địa bàn thị xã.

Tương tự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn, UBND các phường, xã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, tuỳ theo mức độ sai phạm có hình thức xử lý phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác đấu thầu để xảy ra những tồn tại, hạn chế mà Kết luận thanh tra đã nêu.

Yêu cầu thực hiện đúng pháp luật về đấu thầu trong thời gian tới

Cùng với việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế về chấp hành các quy định trong lựa chọn nhà thầu; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, Thanh tra Sở KH&ĐT Bình Định còn kiến nghị một số nội dung để đối tượng được thanh tra thực hiện đúng pháp luật về đấu thầu trong thời gian tới.

Đối với UBND thị xã Hoài Nhơn, Thanh tra Sở KH&ĐT Bình Định kiến nghị chấn chỉnh công tác: Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn thị xã.

UBND các phường, xã tổ chức thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 37 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn, UBND các phường, xã thực hiện đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT; thực hiện đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt. Thực hiện chỉ định thầu các đơn vị tư vấn phải đáp ứng về mặt năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Chủ đầu tư (UBND xã Hoài Sơn) yêu cầu đơn vị tư vấn xét thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo thời gian theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chủ đầu tư (UBND phường, xã) tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo quy định tại khoản 1 Điều 13, điểm b khoản 1 Điều 58 và khoản 2 Điều 20, khoản 4 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đặc biệt, phải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 6 Điều 20, khoản 4 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT.

Ngoài ra, Thanh tra Sở KH&ĐT yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hoài Nhơn tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các công trình do UBND thị xã làm Chủ đầu tư./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra