Thanh tra thành phố Cần Thơ:

Qua thanh tra kiến nghị chấn chỉnh, kiểm điểm nhiều cá nhân thực hiện gói thầu tại UBND quận Thốt Nốt

Thứ tư, 29/11/2023 10:17
(ThanhtraVietnam) - Theo Thanh tra thành phố Cần Thơ, kết quả thanh tra tại Gói thầu thiết bị thuộc dự án Trang thiết bị phòng bộ môn, đóng mới bàn ghế cho học sinh và giáo viên (giai đoạn 1) tại Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót cần được nghiêm túc chấn chỉnh, từ đó có các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Theo Kết luận, gói thầu đã thực hiện đề xuất và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (quyết định đầu tư) được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Quy trình thẩm định giá thiết bị, phương pháp thẩm định giá, áp dụng giá thị trường làm cơ sở thẩm định giá thực hiện theo các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. Ngoài ra, kết quả kiểm tra thực tế, các trang thiết bị đảm bảo về số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, xuất xứ đúng theo Hợp đồng đã ký và Biên bản 2 nghiệm thu hoàn thành cung cấp, lắp đặt thiết bị và bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ảnh: PV

 Qua thanh tra phát hiện nhiều hạn chế, sai sót trong thực hiện gói thầu

Tuy nhiên, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án, đó là: Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Báo cáo nghiên cứu khả thi do đơn vị tư vấn lập chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư công năm 2019; đơn vị tư vấn áp dụng định mức chi phí trong xây dựng công trình để dự toán các chi phí tư vấn là không phù hợp thực tế và không đúng quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; ngoài ra, đơn vị tư vấn dự toán kinh phí thừa chi phí tư vấn lập dự toán thiết bị nhưng vẫn được Phòng Tài chính - Kế hoạch quận thẩm định thông qua.

Tiếp đó, trong giai đoạn thực hiện dự án,  công tác lựa chọn nhà thầu bên mời thầu không đăng tải thông tin kết quả chỉ định thầu; không đảm bảo thời gian về công khai thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa đúng quy định. Ngoài ra, kết quả trúng thầu có tỉ lệ giảm thầu thấp, chưa mang lại hiệu quả về kinh tế cho ngân sách. Công tác thẩm định giá: Việc ban hành văn bản yêu cầu thẩm định giá của chủ đầu tư chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Trong công tác lập dự toán thiết bị, Ban QLDA chỉ định đơn vị tư vấn lập dự toán thiết bị trong khi đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá gói thầu thiết bị là không phù hợp và không cần thiết, giá trị đã thanh toán cho đơn vị tư vấn lập dự toán là gần 29 triệu đồng.

Đối với các chi phí tư vấn, đơn vị tư vấn lập dự toán áp dụng hệ số định mức về xây dựng công trình để lập dự toán là không phù hợp và không đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 28 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, dẫn đến xác định chi phí và thực hiện thanh toán gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng so với khối lượng công việc thực tế, với giá trị chênh lệch là gần 16 triệu đồng.

Cùng với đó, trong công tác giám sát đơn vị tư vấn giám sát bố trí nhân sự không đúng theo đề cương giám sát được duyệt và thông báo phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ tư vấn giám sát nhưng chủ đầu tư vẫn thanh toán cho đơn vị tư vấn theo hợp đồng đã ký, giá trị chênh lệch giữa khối lượng công việc thực tế so với hợp đồng đã ký là gần 70 triệu đồng.

Ngoài ra, việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán có thời gian thực hiện gói thầu và công tác nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu còn chậm, nhiều lần ký phụ lục gia hạn hợp đồng; chủ đầu tư thiếu kiểm tra, đôn đốc nhà thầu 3 đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng đã ký. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán dứt điểm cho các nhà thầu.

Thu hồi hơn 114 triệu đồng, kiểm điểm nhiều cá nhân có liên quan

Thanh tra TP. Cần Thơ cho rằng những hạn chế, sai sót trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trách nhiệm chính thuộc về đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thốt Nốt và cá nhân phụ trách trực tiếp thuộc Phòng. Những hạn chế, thiếu sót trong giai đoạn thực hiện dự án trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban QLDA quận Thốt Nốt (chủ đầu tư) và cá nhân phụ trách có liên quan; đơn vị tư vấn lập dự toán thiết bị và đơn vị tư vấn giám sát.

Từ đó, Chánh Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chấn chỉnh, thực hiện lại cho đúng quy định pháp luật đối với các sai phạm đã được chỉ ra qua thanh tra; đồng thời, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra, để từ đó có các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đối với xử lý về mặt kinh tế yêu cầu các đơn vị liên quan nộp lại đối với các khoản chi phí thực hiện không đúng quy định của các đơn vị tư vấn với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng; Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt giảm trừ chi phí tư vấn lập dự toán thiết bị khi quyết toán dự án với số tiền hơn 3 triệu đồng đối với đơn vị tư vấn lập dự toán thiết bị.

BTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra