Qua thanh tra phát hiện Công ty TNHH Lợi Phát Đắk Nông còn tồn tại trong thực hiện nghĩa vụ BHXH

Thứ năm, 17/11/2022 10:00
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, ngày 01/11/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện, thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn và hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Lợi Phát Đắk Nông (gọi tắt là Công ty). Qua đó thấy được một số tồn tại trong thực hiện nghĩa vụ BHXH tại Công ty này.

Cụ thể, xét báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra hồ sơ trong thời kỳ thanh tra của người lao động gồm bảng thanh toán tiền lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động (HĐLĐ); đối chiếu hồ sơ, số liệu, dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý ngày 26/10/2022 của Đoàn thanh tra, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông kết luận như sau:

Công ty TNHH Lợi Phát Đắk Nông đăng ký đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: https://ebh.vn/

Tuy nhiên, tại Công ty còn một số tồn tại sau:

Thứ nhất, Công ty trả lương và tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 06 lao động chưa đúng mức lương quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 và Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, áp dụng mức lương tối thiểu Vùng III từ tháng 01/2020 với mức 3.430.000 đồng/tháng (chưa bao gồm phần tăng thêm đối với công việc đòi hỏi phải qua học nghề, đào tạo nghề) và mức 3.640.000 đồng từ tháng 07/2022. Trường hợp bà Hồ Thị Thu Thắm (mã số BHXH 6716002292) ký HĐLĐ và trả lương cơ bản hàng tháng mức 3.700.000 đồng từ ngày 01/4/2022 nhưng mới tham gia BHXH, BHTN, BHYT mức 3.500.000 đồng. BHXH tỉnh điều chỉnh tăng mức đóng từ 3.500.000 đồng lên 3.700.000 đồng từ tháng 04/2022 đến tháng 09/2022 với số tiền tạm tính 369.000 đồng (hàng tháng, Công ty đã trích nộp BHXH, BHTN, BHYT theo mức 3.700.000 đồng).

Thứ hai, Công ty thực hiện đóng BHXH, BHTN, BHYT chưa đúng theo phương thức đã đăng ký. Tính đến 30/9/2022, Công ty mới đóng đủ BHXH cho người lao động đến tháng 05/2022 và đóng BHTN, BHYT cho người lao động đến tháng 06/2022 là chưa đúng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật BHXH năm 2014 và khoản 01 Điều 11 Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung năm 2014; điểm a khoản 5 Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; điểm a khoản 2 Điều 80 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Số tiền Công ty còn nợ BHXH, BHTN, BHYT là 33.273.498 đồng (chưa bao gồm số tiền điều chỉnh các trường hợp nêu tại mục 1b). Tuy nhiên, ngày 06/10/2022 và ngày 17/10/2022 Công ty đã chuyển nộp vào tài khoản chuyên thu của BHXH tỉnh Đắk Nông số tiền 46.000.000 đồng.

Về kiểm tra việc thực hiện, thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn, qua kiểm tra cơ sở dữ liệu tại Hệ thống quản lý chính sách, đối chiếu với hồ sơ, chứng từ có liên quan nhận thấy cơ quan BHXH tỉnh chưa duyệt thanh toán chế độ ốm đau ngày 09/4/2022 (ngày thứ 7 Công ty có làm việc) cho 03 lao động Phạm Bá Tuyên - 6710001251, Hồ Thị Thu Thủy - 6715002739, Nguyễn Thu Hà - 6716001133 với số tiền 420.312 đồng.

Trên cơ sở đó, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông đề nghị Công ty xem xét lại việc trả lương cho người lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 và Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 để có cơ sở điều chỉnh mức lương tham gia BHXH, BHTN, BHYT; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh tăng mức đóng cho bà Hồ Thị Thu Thắm theo đúng quy định; hàng tháng, thực hiện nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT theo đúng phương thức đã đăng ký để đảm bảo quyền lợi cho người lao động; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán bổ sung chế độ ốm đau cho 03 lao động theo đúng quy định.

Yêu cầu Công ty thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra trước ngày 21/11/2022. Giao Phòng Thanh tra - Kiểm tra phối hợp Phòng Quản lý thu theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện Kết luận và báo cáo kết quả về Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông trước ngày 28/11/2022./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra