Huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai:

Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước

Thứ năm, 09/03/2023 13:17
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Gia Lai mới đây đã ban hành kết luận về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác xây dựng tại UBND huyện Đăk Pơ. Theo Kết luận, tổng số tiền sai phạm qua thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại các phòng và các trường học; công tác đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án ĐTXD và UBND các xã thuộc huyện trong 03 năm 2019- 2021 là hơn 1,6 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Kết luận số 03/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ sai phạm tại 17 trường học trên địa bàn huyện Đăk Pơ. Tổng số tiền chi sai tại các trường học là hơn 843 triêu đồng, phần lớn đều là thanh toán tiền tăng giờ sai quy định cho các giáo viên.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng phát hiên nhiều sai phạm tại Ban quản lý dự án ĐTXD huyên Đăk Pơ như: Thi công chưa đúng hồ sơ thiết kế, dự toán nhưng không được phát hiên kịp thời làm tăng giá trị công trình. Tổng số tiền sai phạm hơn 107 triệu đồng.

Chưa hết, qua kiểm tra hồ sơ và hiên trạng môt số công trình đầu tư xây dựng do 8 UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh cũng phát hiện nhiều công trình sai sót trong thiết kế, dự toán, thi công như sai khối lượng thép, bê tông, ván khuôn, sai đơn giá, tính sai số học… với tổng số tiền sai phạm hơn 635 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận, về công tác quản lý sử dụng ngân sách, UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng phương án, định mức, phân bổ ngân sách cho các đơn vị dự toán; chấp hành ngân sách và đảm bảo nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bản. Tuy nhiên, Trong quá trình thực hiện quản lý điều hành thu, chi vẫn còn một số mặt thực hiện chưa tốt như: Các trường học, phòng Kinh tế Hạ tầng chi thanh toán một số khoản sai quy định, không đúng định mức...

Về công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, trong quá trình thực hiện của đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán và UBND các xã còn nhiều thiếu sót nhất là khâu kiểm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, công tác giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và nghiệm thụ công trình chưa chặt chẽ nên để xảy ra những sai phạm trên. Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án ĐTXD; đơn vị thẩm định dự toán, thiết kế là Phòng Kinh tế hạ tầng và Chủ tịch UBND 8 xã, thị trấn cùng các đơn vị như: Tư vấn thiết kế; giám sát công trình và đơn vị thi công.

leftcenterrightdel
Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai

Như vậy, Theo thống kê của Thanh tra tỉnh tổng cộng số tiền sai phạm qua thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại các phòng và các trường học; công tác đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án ĐTXD và UBND các xã thuộc huyện trong 03 năm 2019- 2021 là hơn 1,6 tỷ đồng.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ kiểm điểm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc kiểm tra, giám sát về thu, chi ngân sách và kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương để xảy ra một số thiếu sót, hạn chế như kết luận đã nêu.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Đăk Pơ kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan thuộc phòng Tài chính- Kế hoạch trong việc tham mưu cho UBND huyện thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong nhiều năm đối với các đơn vị có sai sót, hạn chế nhưng không được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, xử lý. Tổ chức kiểm điểm, xem xét năng lực, trách nhiệm đối với tập thể cá nhân của phòng Kinh tế hạ tầng có liên quan đến sai sót, hạn chế trong việc thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán đối với các công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư xây dựng như đã nêu để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Tổ chức kiểm điểm đối với Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD; Chủ tịch UBND các xã và các cá nhân có liên quan vì đã để xảy ra các sai sót, hạn chế như đã nêu. Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD và UBND các xã được giao làm đại diện chủ đầu tư xây dựng các công trình chọn những đơn vị có năng lực, trách nhiệm và uy tín trong công tác thiết kế, giám sát, thi công công trình  nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình. Tăng cường công tác quản lý, giám sát trong quá trình thi công công trình.

Đặc biệt, chỉ đạo Trưởng các Phòng, Ban, Hiệu trưởng các trường học, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm trên 1,6 tỷ  đồng nộp vào ngân sách Nhà nước .

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra