Cà Mau:

Qua thanh tra phát hiện nhiều thiếu sót tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ năm, 28/07/2022 20:29
(ThanhtraVietnam) - Vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TT về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) trong việc tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý ngành và việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
leftcenterrightdel
 TP Cà Mau năng động, lung linh sắc màu về đêm. ảnh internet

Theo đó, qua thanh tra ghi nhận công tác tham mưu của Sở TT&TT cho UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý ngành, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, việc đầu tư phát triển các ứng dụng CNTT tiếp tục được đẩy mạnh. Hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng bưu chính, viễn thông, Internet trong tỉnh tiếp tục được đầu tư, hiện đại hóa với dung lượng lớn, chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, nâng cao, mở rộng, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Hoạt động lĩnh vực thông tin, báo chí và xuất bản ngày càng hiệu quả, từng bước chuyển động theo hướng công nghệ số và đa nền tảng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, phản biện xã hội và định hướng dư luận góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Lãnh đạo Sở đã quan tâm và có nhiều nỗ lực đối với công tác tiếp công dân. Mô hình tổ chức tiếp công dân đã được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân; lãnh đạo Sở đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; có bố trí nơi tiếp công dân và cán bộ tiếp công dân thường xuyên; có niêm yết lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo cơ quan hàng tháng và công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở; có ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Trong công tác giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền chú trọng, đề cao tính pháp chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; các bộ phận tham mưu cho giám đốc Sở đã kịp thời xem xét, đề xuất giải quyết vụ việc do lãnh đạo giao; quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đề cao vai trò của công tác hòa giải và gắn với việc tuyên truyền, vận động.

Tuy nhiên, qua hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của Sở, cụ thể là:

Trong năm 2021, thực hiện Kế hoạch do UBND tỉnh đề ra 22 nhiệm vụ phải thực hiện, nhưng đến hết năm 2021, Sở thực hiện hoàn thành đạt 18/22 nhiệm vụ, còn 4 nhiệm vụ không hoàn thành, gồm: Kiểm tra chất lượng dịch vụ; kiểm tra thực hiện quy định quản lý về giá cước và khuyến mại; xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2021; xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh năm 2022. Từ đó cho thấy, Sở TT&TT chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quản lý ngành được giao theo Kế hoạch.

Ngay cả đối với các nhiệm vụ đã thực hiện, năm 2020 Sở TT&TT không kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định; Sở không chủ động thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát truyền hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; Chưa ban hành Quy chế làm việc mới của Sở TT&TT thay thế Quy chế làm việc cũ…

Về công tác thanh tra, trong năm 2020, đối với kế hoạch kiểm tra được phê duyệt có nội dung kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị về công tác PCTN, không điều chỉnh kế hoạch kiểm tra. Trong năm 2021, có 02 nhiệm vụ được phê duyệt là kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh và kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động phát hành lịch blốc 2022 không thực hiện được do tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng Sở TT&TT không điều chỉnh kế hoạch, vì vậy công tác kiểm tra năm 2021 chỉ hoàn thành 50% kế hoạch (2/4 nhiệm vụ).

Về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC cũng có sai sót, đó là: Tại nơi tiếp công dân không có niêm yết thủ tục hành chính về quy trình giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định; Có 01 trường hợp thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là của Giám đốc Sở TT&TT nhưng Chánh Thanh tra Sở ban hành Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu là thực hiện không đúng theo quy định; 01 trường hợp không làm việc trực tiếp với người khiếu nại theo quy định; 01 trường hợp yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau nhưng người giải quyết khiếu nại không tổ chức đối thoại theo quy định; 14 trường hợp không có Phiếu đề xuất thụ lý giải quyết tố cáo theo mẫu của Thanh tra Chính phủ quy định; 14 trường hợp không xác minh nội dung tố cáo theo quy định…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm của Sở chưa đưa ra hình thức tuyên truyền phù hợp. Công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán chưa được thực hiện đúng Quy chế về việc tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Công tác thực hiện kê khai và công khai: đơn vị chưa tách riêng danh sách người có nghĩa vụ kê khai được người có thẩm quyền phê duyệt; một số trường hợp kê khai không đúng mẫu hoặc chưa đảm bảo theo yêu cầu của mẫu kê khai (2021); không lập sổ giao - nhận bản kê khai; biên bản niêm yết bản kê khai chưa đưa ra phương án bảo vệ bản kê khai, tiếp nhận thông tin phản ánh về việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai…

Từ các thiếu sót được nêu ra trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở TT&TT với vai trò là người đứng đầu đã để xảy ra các sai sót nêu trên, các ông bà Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở và các cá nhân có liên quan.

BTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra