Quảng Nam: Chậm thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra

Thứ ba, 29/11/2022 12:39
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đỏ cho biết liên quan đến việc giao đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và xử lý kết luận Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tiên Phước, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tiên Phước chưa thực hiện xong các nội dung kết luận, kiến nghị tại Kết luận thanh tra, Văn bản xử lý kết luận thanh tra.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh cho biết, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4013/UBND-NC ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý Kết luận số 09/KL-TTT ngày 23/5/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Thanh tra tỉnh đã triển khai theo dõi việc thực hiện Kết luận và Văn bản xử lý kết luận thanh tra theo quy định Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận và Văn bản xử lý kết luận thanh tra gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. UBND huyện Tiên Phước đã có báo cáo số 334/BC-UBND ngày 19/7/2022 về kết quả thực hiện Kết luận và Văn bản xử lý kế luận. Song, UBND huyện Tiên Phước chưa thực hiện, xử lý kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, sai phạm như Kết luận thanh tra đã nêu và gửi văn bản (hồ sơ kiểm điểm) về Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức việc kiểm điểm đối với lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016-2020 theo đúng thẩm quyền. 

UBND huyện Tiên Phước chưa hủy bỏ Công văn số 131/UBND-TH ngày 29/3/2011 của UBND huyện về việc bố trí lại đất cho những hộ có đất bị thu hồi để xây dựng Kè chống sạt lở Sông Tiên và hủy bỏ các thủ tục liên quan đến việc bố trí đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp không đúng quy định như kết quả thanh tra đã nêu. Do đó, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Tiên Phước sau khi thực hiện hủy bỏ Công văn số 131/UBND-TH ngày 29/3/2011, gửi văn bản thực hiện về Thanh tra tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Riêng đối với việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2020 trong việc thực hiện không đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án Kè chống sạt lở Sông Tiên, 2 Đường tránh lũ thị trấn Tiên Kỳ, UBND huyện Tiên Phước không đủ thẩm quyền để tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo UBND huyện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 26 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Trường hợp người bị kiểm điểm là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm tổ chức cuộc họp kiểm điểm và quyết định thành dự họp). Vì vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức việc kiểm điểm đối với lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016-2020 theo đúng thẩm quyền.

Đối với Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tiên Phước đã có Tờ trình về việc giao đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước, tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Tiên Phước chưa tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân trong việc tham mưu thực hiện công tác BT-TH-TĐC không đúng quy định như Kết luận thanh tra đã nêu và gửi hồ sơ kiểm điểm về Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
 Dự án tái định cư ở Tiên Phước (Quảng Nam). Ảnh: N.P

Theo nhận xét, đánh giá của Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tiên Phước, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tiên Phước chưa thực hiện xong các nội dung kết luận, kiến nghị tại Kết luận thanh tra, Văn bản xử lý kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tiên Phước, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tiên Phước triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo Kết luận thanh tra và Văn bản xử lý kết luận thanh tra nêu trên; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra và Văn bản xử lý kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 15/12/2022./.

 

Đình Sang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra