Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nào của Hà Nội đang được thanh tra?

Thứ ba, 15/11/2022 15:02
(ThanhtraVietNam) - Việc quản lý, sử dụng một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc 3 bộ và 2 địa phương trong đó có 2 quỹ thuộc Hà Nội sẽ được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cần thanh tra việc cấp đất dịch vụ dự án Ngôi nhà mới ở Quốc Oai, Hà Nội?

Hà Nội sẽ thanh tra các dự án phân lô, bán nền

Đề nghị cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo điều kiện

Theo Quyết định thanh tra số 411/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng một số Quỹ tài chính nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước thuộc các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và thuộc Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Đó là, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội, Quỹ phát triển đất TP Hà Nội, Quỹ phát triển đất TP Hồ Chí Minh, Quỹ phát triển nhà ở TP.Hồ Chí Minh.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do một Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Buổi công bố quyết định thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ tổ chức có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện đủ 3 bộ, 2 thành phố và các đơn vị liên quan.

Chỉ đạo tại buổi công bố quyết định, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm quy chế của Đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra và theo đúng đề cương kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo 5 bộ, ngành, địa phương nêu trên chỉ đạo các đơn vị cử đầu mối phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ và tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Luật quy định ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động

Luật Ngân sách nhà nước quy định, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Theo Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, căn cứ khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước khi đáp ứng đủ các điều kiện là: được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Nghị định 163 cũng quy định, cơ quan quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách ở trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để giải trình với Quốc hội khi có yêu cầu; cơ quan quản lý quỹ này ở địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để giải trình với HĐND cùng cấp khi có yêu cầu.

leftcenterrightdel
Khu đô thị mới ở Quốc Oai, Hà Nội - nơi người dân đang khiếu kiện việc chưa được cấp "sổ đỏ" cho mảnh thửa đất dịch vụ với hạ tầng hoàn thiện đầy đủ dù đã giao đất nông nghiệp để làm dự án Ngôi nhà mới từ 13 năm trước. Ảnh: HS

Quỹ phát triển đất của Hà Nội thành lập từ bao giờ?

Quỹ phát triển đất TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trong số các quỹ được thanh tra đợt này.

Theo thông tin công bố hồi mới thành lập năm 2011, Quỹ phát triển đất TP Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội có chức năng nhận nguồn vốn từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động từ các nguồn khác để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo quỹ đất  và phát triển quỹ đất cho địa phương này.

Quỹ này sẽ được cấp 5.000 tỷ đồng và tham gia nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi nhà nước thu hồi đất; ứng vốn cho các tổ chức liên quan đến giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho các đối tượng bị thu hồi đất.

Cũng theo quyết định thành lập Quỹ phát triển đất do Chủ tịch UBND TP Hà Nội hồi đó là ông Nguyễn Thế Thảo ký, Quỹ này có thể ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu; ứng vốn để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, xây dựng các công trình hạ tầng tại các quận, huyện có đất bị thu hồi; ứng vốn để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất.

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là một Phó Chủ tịch UBND TP kiêm nhiệm và các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng…

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra