Kon Tum:

Quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra tại Công ty Ia H’Drai

Thứ sáu, 17/06/2022 08:12
(ThanhtraVietNam) - Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 05/KL-TTr ngày 22/4/2022 về thanh tra việc quản lý, bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất rừng và đất khác; quản lý sử dụng tài chính tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai (Công ty IaH’Drai) và ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra.

Sai phạm trong quản lý sử dụng đất rừng, đất khác và tài chính

Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra vụ bán đấu giá tài sản của Công ty LN Ia H’Drai

Sở TNMT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chủ trì, phối hợp với Công ty Ia H’Drai, UBND huyện Ia H’Drai tiến hành đánh giá lại diện tích, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quyết định thu hồi (trong trường hợp có chênh lệch diện tích so với Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh) và thực hiện bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, lập các thủ tục điều chỉnh giảm diện tích tương ứng của Công ty Ia H’Drai trình UBND tỉnh quyết định và Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất cấp chồng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa Công ty Ia H’Drai và Công ty cổ phần cao su Sa Thầy, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân và diện tích chồng lấn đã được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân thuê tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 24/6/2014.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi 106,61 ha  đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai hiện Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân (103,28 ha) và Công ty cổ phần cao su Sa Thầy (3,33 ha) đang quản lý sử dụng.

Chủ trì, phối hợp với Công ty Ia H’Drai, UBND thành Phố Kon Tum lập thủ tục theo quy định pháp luật đất đai để bàn giao đất và tài sản trên đất xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum về cho địa phương quản lý.

leftcenterrightdel
Gỗ tại một dự án tận thu thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý. (Ảnh: cand.com.vn) 

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại, khuyết điểm trong công tác tham mưu lập thủ tục về đất đai đã được nêu trong Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr ngày 22/4/2022 của Thanh tra tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh tiến hành xác định tiền thuê đất để truy thu từ khi phát sinh trồng cao su đến khi được UBND tỉnh cho thuê đất theo quy định của pháp luật và phí, lệ phí, lập thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định đối với diện tích 106,61 ha đã trồng cây cao su của Công ty cổ phần cao su Sa Thầy và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân trên diện tích Công ty Ia H’Drai đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an huyện Ia H’Drai đề xuất xử lý theo quy định

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Ia H’Drai kiểm tra, rà soát vật chứng, tang vật liên quan đến các vụ án, vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại lâm phần Công ty Ia H’Drai do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ia H’Drai thụ lý, giải quyết. Từ đó, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Ia H’Drai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở TNMT và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý diện tích đất người dân hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum lấn chiếm đất để trồng cây nông nghiệp trên lâm phần Công ty Ia H’Drai quản lý theo quy định.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại, khuyết điểm trong công tác nghiệm thu diện tích được hưởng dịch vụ môi trường rừng của Công ty Ia H’Drai giai đoạn 2018-2020.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị chủ rừng trong các năm tới, đặc biệt trong việc chi trả cho các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng.

Riêng Công ty Ia H’Drai có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai rà soát cụ thể đối tượng, diện tích để lấn chiếm đất trên lâm phần quản lý; lập phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với việc lấn chiếm đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty nhưng không phải nộp tiền thuê đất, đặc biệt là diện tích đất người dân lấn chiếm trồng cây nông nghiệp dài ngày (cây điều) đã đến kỳ thu hoạch. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05/KL-TTr của Thanh tra tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm của các đơn vị để cập nhật hồ sơ theo dõi, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022 theo quy định. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định đối với các nội dung vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 05/7/2022./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra