Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông:

Rà soát, chấn chỉnh trong việc phát hành xuất bản phẩm

Thứ tư, 03/08/2022 15:01
(ThanhtraVietNam) - Nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (CP MTTT) đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 694/KL-CXBIPH ngày 22/7/2022.

Còn để tổ chức, cá nhân nước ngoài nắm giữ cổ phần

Thanh tra thời kỳ từ tháng 01/2021 đến 30/4/2022, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót của Công ty CP MTTT.

Theo quy định về điều kiện hoạt động đối với cơ sở in tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản, tại điểm 9 khoản 4 Điều 2 và điểm đ khoản 1 Điều 11 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Nghị định số 25/2018/NĐ-CP), cơ sở in có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời kỳ thanh tra, Công ty CP MTTT có 02 tổ chức và 07 cá nhân nước ngoài nắm giữ cổ phần là chưa đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện hoạt động đối với cơ sở in.

Việc lập và ghi chép thông tin vào Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in đã được Công ty CP MTTT thực hiện đầy đủ. Song Công ty vẫn sử dụng theo mẫu sổ do Bộ Công an quy định, chưa cập nhật sử dụng theo mẫu Sổ mới là mẫu 15a và 15b ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 25/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Công ty CP MTTT thành lập từ năm 2007 trên cơ sở được tách ra từ một bộ phận thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; hoạt động theo loại hình Công ty Cổ phần với ngành nghề kinh doanh, gồm: In ấn, bán lẻ sách báo, bán lẻ trò chơi, đồ chơi, các hoạt động vui chơi giải trí, bán lẻ hàng lưu niệm, đồ dùng gia đình...

Công ty CP MTTT thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2010.

Theo báo cáo của Công ty CP MTTT, trong thời kỳ thanh tra, Công ty không thực hiện liên kết trong hoạt động xuất bản. Thời gian qua, Công ty thực hiện nhiệm vụ theo thỏa thuận giữa Công ty với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong tổ hợp mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Mảng xuất bản thực hiện theo phân công nhiệm vụ và quy định phân luồng khai thác đề tài của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thực tế, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm giữ cổ phần (dưới 50%) không đủ để chi phối Công ty CP MTTT. Theo nội dung Điều lệ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm 2016, không có nội dung xác định Công ty CP MTTT là công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phát hành xuất bản phẩm khi chưa có hợp đồng liên kết

Trong số 33 xuất bản phẩm được Đoàn thanh tra kiểm tra chi tiết hồ sơ, có 23 xuất bản phẩm là sách in được Công ty CP MTTT triển khai phát hành trên cơ sở thực hiện dưới hình thức như đối với một xuất bản phẩm liên kết với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Song hồ sơ được Đoàn thanh tra kiểm tra chi tiết không có hợp đồng liên kết giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với Công ty CP MTTT. Các thông tin phải ghi (trên trang xi-nhê) và bìa 4 thể hiện là xuất bản phẩm liên kết. Trong khi đó, đối chiếu với dữ liệu quản lý của Cục Xuất bản, In, Phát hành đều là xuất bản phẩm được xác nhận đăng ký xuất bản với hình thức là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tự xuất bản, không thông qua các đối tác liên kết.

leftcenterrightdel
 Website của Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông. (Ảnh chụp màn hình. Minh Nguyệt)

Như vậy, Công ty CP MTTT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có liên kết trong hoạt động xuất bản nhưng chưa thực hiện giao kết hợp đồng liên kết đối với 23 xuất bản phẩm. Đây là thiếu sót không chỉ riêng của Công ty CP MTTT trong việc thực hiện theo nội dung thỏa thuận và yêu cầu hoặc giao nhiệm vụ từ phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mà còn là thiếu sót của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khi chưa cập nhật và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Xuất bản, với vai trò Nhà xuất bản là đơn vị quyết định việc liên kết, lựa chọn hình thức liên kết và đối tác liên kết.

Bên cạnh đó, việc Công ty CP MTTT triển khai phát hành xuất bản phẩm “Bé thực hành các kỹ năng đảm bảo an toàn (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước ngày có quyết định phát hành xuất bản phẩm là chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 23 Luật Xuất bản.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Công ty CP MTTT khẩn trương rà soát và có giải pháp đưa tỉ lệ sở hữu cổ phần của các tổ chức, cá nhân nước ngoài về mức 0% theo quy định. Đồng thời, cập nhật và thực hiện mẫu Sổ 15a và 15b; rút kinh nghiệm và rà soát, chấn chỉnh trong việc phát hành xuất bản phẩm phải bảo đảm sau khi có quyết định phát hành xuất bản phẩm, không để xảy ra trường hợp tương tự như xuất bản phẩm “Bé thực hành các kỹ năng đảm bảo an toàn (dành cho trẻ 5-6 tuổi)”. Ngoài ra, Công ty phải có giải pháp khắc phục để thực hiện đúng quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản.

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu có giải pháp khắc phục để thực hiện đúng quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản của Luật Xuất bản. Trong quá trình thực hiện liên kết, Nhà xuất bản phải tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ đối tác liên kết trong việc phát hành xuất bản phẩm, bảo đảm đúng quy định./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra