Sở GDĐT Bình Định hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024

Thứ ba, 19/09/2023 15:47
(ThanhtraVietNam) - Nhằm phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định đã ban hành văn bản hướng dẫn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành.
leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Baobinhdinh.vn

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Đặc biệt, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, nội dung quy định của pháp luật về thanh tra, quy định về công tác kiểm tra của địa phương, cơ sở giáo dục.  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và vị trí việc làm được phân công, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở bố trí, bổ sung số lượng công chức bảo đảm theo quy định của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.      

Đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra theo đúng quy định. Riêng Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT và quy định hiện hành của Nhà nước.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đúng quy định; ban hành quy định về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của đơn vị bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra nội bộ. Ngoài ra, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học để tăng cường công tác quản lý, bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với tổ chức, bộ phận, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra