Tân Châu, Tây Ninh: Huyện thiếu trách nhiệm, Công ty Phát Tài TC có nhiều sai phạm

Thứ hai, 13/11/2023 16:59
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Tây Ninh mới ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) về việc xây dựng, sử dụng đất thuộc Dự án địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới trong khu vực Quy hoạch Cửa khẩu Kà Tum của Công ty TNHHMTV Phát Tài TC (viết tắt là Công ty Phát Tài TC). Qua đó, chỉ rõ doanh nghiệp có nhiều sai phạm, trong khi UBND huyện Tân Châu thiếu trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm...

Doanh nghiệp sử dụng đất thực hiện dự án vi phạm Luật Đất đai

KLTT nêu rõ, Công ty Phát Tài TC thực hiện Dự án địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc trường hợp phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng doanh nghiệp này chưa lập thủ tục xin chủ trương là vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Địa điểm có diện tích 30.000m2 mà Công ty Phát Tài TC đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận không phù hợp với Quy hoạch phân khu 1/2.000 Cửa khẩu Kà Tum (nằm ngoài diện tích đã quy hoạch 9,16 ha); Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Châu (không có trong danh mục công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất) và Quy hoạch nông thôn mới xã Tân Đông.

Các công trình xây dựng trong dự án không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Công ty cam kết không đúng tài sản theo Mẫu đơn số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ khi xin công nhận địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu ở biên giới, lý do Công ty không có đất hợp pháp, đất này là của bà Cao Thị Bích Ngọc chưa chuyển thành đất của Công ty.

Như vậy, Công ty Phát Tài TC sử dụng đất thực hiện dự án vi phạm quy định tại Điều 6; khoản 2 và khoản 3 Điều 153 Luật Đất đai năm 2013; thực hiện dự án không đúng quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố Kết luận thanh tra số 2854/KL-UBND của UBND tỉnh (ảnh:ThanhtraTayNinh)

Riêng đối với cá nhân bà Cao Thị Bích Ngọc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Tài TC, đã xây dựng khu nhà ở công nhân và phòng chứa vật dụng có mái che trong Quy hoạch phân khu 1/2.000 Cửa khẩu Kà Tum (diện tích 138m2 thuộc thửa 76 tờ bản đồ số 24) không xin phép xây dựng, không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng khu nhà ở công nhân và phòng chứa vật dụng có mái che (tổng diện tích 354m2 thuộc thửa 76 tờ bản đồ số 24) và khu nhà ở có mái che (tổng diện tích 514,9m2 thuộc thửa 82 tờ bản đồ số 24) trên vị trí đất trồng cây lâu năm (CLN) là sai vị trí đã xin chuyển mục đích đất ở (ONT).

Xây dựng sân bãi (bằng bê tông xi măng), khu nhà ở có mái che, trạm cân, khu nhà công nhân và phòng chứa vật dụng với tổng diện tích 14.188,2m2 trên đất trồng cây lâu năm (CLN), không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP.

UBND huyện Tân Châu thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý vi phạm

KLTT cũng xác định trách nhiệm của UBND huyện Tân Châu. Theo đó, dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn nhưng UBND huyện thiếu kiểm tra, xử lý vi phạm; xác nhận cung cấp thông tin dự án chưa chặt chẽ về mặt pháp lý dẫn đến Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty Phát Tài TC không bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật.

Việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Châu có sai sót; diện tích 2.806,46m2 quy hoạch đất ở tại nông thôn (ONT), đất trồng cây lâu năm (CLN) không phù hợp với Quy hoạch phân khu 1/2.000 Cửa khẩu Kà Tum (diện tích trên được quy hoạch là đường giao thông và quy hoạch đất ở). Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện không tích hợp Quy hoạch nông thôn mới xã Tân Đông vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 dẫn đến Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch nông thôn mới không đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với thửa 81 (thửa mới là 109), cá nhân có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ (TMD) nhưng UBND xã Tân Đông đã xác định sai, đăng ký thành nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC), từ đó dẫn đến UBND huyện đã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) là không phù hợp với nhu cầu của cá nhân đã đăng ký và thực tế sử dụng đất thương mại dịch vụ (TMD). Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND huyện chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan chuyên môn không phát hiện việc bà Cao Thị Bích Ngọc sử dụng đất và xây dựng công trình không xin phép, vi phạm Quy hoạch phân khu 1/2.000 Cửa khẩu Kà Tum; xây cất nhà sai vị trí được chuyển mục đích đất ở; xây dựng diện tích sân phơi lớn hơn diện tích xin chuyển mục đích sử dụng đất (diện tích xin chuyển khoảng 0,5 ha, nhưng xây dựng khoảng 1,4 ha).

KLTT chỉ rõ, trách nhiệm đối với các sai sót nêu trên thuộc về tập thể và các cá nhân có liên quan của UBND huyện Tân Châu; Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Tân Đông.

Kiến nghị đình chỉ các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án của Công ty Phát Tài TC

 Theo UBND tỉnh, việc Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới cho Công ty Phát Tài TC tại Quyết định số 142/QĐ-TCHQ ngày 6.2.2023 là không phù hợp với Nghị định số 67/2020/NĐ-CP do UBND huyện Tân Châu cung cấp thông tin không đầy đủ.

Công ty cam kết về tài sản không đúng tại mục 3 Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP; địa điểm tập kết không phù hợp với Quy hoạch phân khu 1/2.000 cửa khẩu Kà Tum, nằm ngoài diện tích 9,16 ha đã quy hoạch kho bãi tập kết hàng hoá. Mặt khác, Công ty sử dụng cơ sở vật chất xây dựng trên đất nông nghiệp (CLN) diện tích khoảng 1,4 ha chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai.

KLTT kiến nghị, Cục Hải quan tỉnh báo cáo Tổng cục Hải quan, đề nghị thu hồi Quyết định 142/QĐ-TCHQ ngày 6.2.2023 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty Phát Tài TC.

Cũng theo KLTT, UBND huyện Tân Châu phải ban hành thông báo đình chỉ các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án của Công ty Phát Tài TC; rà soát, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng đối với các vi phạm của Công ty Phát Tài TC và của bà Cao Thị Bích Ngọc theo đúng quy định của pháp luật (vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh).

UBND huyện Tân Châu phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm; những sai sót trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, trong đó có việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các sai sót khác theo như KLTT đã chỉ ra. Khắc phục, điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất ban đầu đối với phần diện tích đất của bà Cao Thị Bích Ngọc mà UBND huyện quy hoạch sai quy định. Chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; tiến hành tự kiểm tra các trường hợp tương tự như trường hợp Công ty Phát Tài TC để xử lý theo quy định; không để vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra