Tây Ninh:

Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 26/05/2023 13:50
(ThanhtraVietNam)- Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã phát huy vai trò cơ quan tham mưu đôn đốc, theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; tạo cơ sở cho các ngành, địa phương cụ thể hóa thực hiện ngay đầu năm, đặc biệt đẩy mạnh công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, từ đó đạt được những kết quả tích cực.

Tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4510/KH-UBND ngày 30/12/2022 về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó đã có 39 cơ quan, địa phương trực thuộc đã ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 triển khai cụ thể các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; Ngoài ra, trong quý I năm 2023, toàn tỉnh đã ban hành 296 văn bản triển khai tổ chức thực hiện công tác PCTN và tổ chức tuyên truyền những nội dung về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ yếu qua cuộc họp nội bộ, tổ tự quản tại cơ sở với 263 lượt/8.233 người tham dự.

leftcenterrightdel

Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 

Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, UBND tỉnh Tây Ninh đã rà soát và niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên trang điện tử https://dichvucong.tayninh.gov.vn và bộ phận một cửa của tỉnh; thực hiện công khai tài chính ngân sách; công tác cán bộ; chế độ của cán bộ, công chức, viên chức và các lĩnh vực khác cần công khai theo quy định chuyên ngành như giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, đấu thầu theo quy định pháp luật; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch tại cac cơ quan, đơn vị.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng bị phát hiện

Thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, các cấp, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 261 văn bản mới, tiến hành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý sử dụng tài chính liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; qua đó phát hiện sai phạm 03 vụ/26 người với số tiền sai phạm đã xử lý hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và kiến nghị xử lý 05/05 đơn vị về một số hạn chế trong xây dựng quy chế, quy định về PCTN.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cũng được các cấp ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện; trong năm 2022 đã thực hiện hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cho 2.959 người thuộc diện kê khai, kết quả thực hiện đã công khai đầy đủ 2.959 bản kê khai theo quy định. Trong năm 2023, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 42 đối tượng thuộc diện kê khai hằng năm công tác tại Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Bến Cầu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh, BQLDA đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ ĐTPT Tây Ninh. Đây là năm thứ 2 Thanh tra tỉnh Tây Ninh tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; trên cơ sở kế thừa phương pháp đã tiến hành trong kỳ xác minh năm 2021 và mở rộng dần phạm vi xác minh nội dung tài sản, thu nhập nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức, viên chức.

Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 228/UBND-NC ngày 01/02/2023 chỉ đạo các ngành, địa phương báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Qua kết quả tổng hợp, các ngành, địa phương đã xử lý hình sự 01 lãnh đạo, đang xem xét xử lý 03 lãnh đạo  để xảy ra tham nhũng, 02 lãnh đạo  đủ điều kiện để miễn trách nhiệm.

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương, các cơ quan tư pháp đã thực hiện khởi tố 01 vụ án, 01 bị can; truy tố: 03 vụ/08 bị can; xét xử sơ thẩm: 02 vụ/05 bị cáo; xét xử phúc thẩm 01 vụ/01 bị cáo; hiện đang tiếp tục theo dõi 09 vụ/27 người có dấu hiệu tham nhũng đang được xử lý, chưa có kết quả xét xử sơ thẩm.

Có thể thấy, công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp, các ngành trên địa bản tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện; Thanh tra tỉnh đã tích cực, chủ động trong tham mưu ban hành Hướng dẫn chi tiết thi hành công tác PCTN phục vụ cho công tác chuyên môn; tạo cơ sở cho các ngành, địa phương cụ thể hóa thực hiện ngay đầu năm, đặc biệt đẩy mạnh công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, từ đó mang lại những chuyển biến tích cực, hiệu quả./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra