Đồng Tháp:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Thứ năm, 21/09/2023 09:41
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia, qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, từng bước đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cải cách thủ tục hành chính tại một số sở, ngành, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao; công chức thực hiện công vụ còn lơ là, đôi lúc chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao; một số thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với người dân và doanh nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt một số công việc. Cụ thể là, các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành và địa phương; gắn với các giải pháp của UBND tỉnh về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các văn bản có liên quan; xử lý nghiêm những công chức thực hiện công vụ còn lơ là, chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý công việc còn chậm mang tính chủ quan; có tác phong, thái độ không chuẩn mực gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh giao định hướng công tác thanh tra công vụ năm 2024 (Ảnh: ĐT) 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện, giải quyết các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giảm thiểu tỷ lệ trễ hạn, quá hạn trong giải quyết hồ sơ. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống chuyển sang điện tử và dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công đối với người dân, tổ chức trên môi trường số để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, nhất là công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị và địa phương.

Đồng thời, yêu cầu Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra trong việc định hướng, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 và các năm tiếp theo, nhất là hoạt động thanh tra công vụ trên địa bàn tỉnh, tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra công vụ, trong đó làm rõ những ưu điểm, hạn chế của hoạt động thanh tra công vụ, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra công vụ. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ về hoạt động thanh tra theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và các vướng mắc phát sinh về UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra