Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ sáu, 23/02/2024 17:22
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị thực hiện trong thời gian tới.

Triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ

Trong 02 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 01/12/2023 Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 đã đề ra; với phương châm và tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu của năm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ. Tổ chức sớm Hội nghị giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Kế hoạch vốn đầu tư công đã giao chi tiết hết các nguồn vốn ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh. Kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong thời gian tới, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, rà soát tình hình sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực thương mại dịch vụ phục hồi, phát triển. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh đưa các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh lên các sàn giao dịch thương mại điện tử, gắn với hoạt động chuyển đổi số. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong mùa lễ hội đầu năm.

Về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tập trung nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ giải quyết các đề xuất dự án của các nhà đầu tư; các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; đôn đốc triển khai thi công các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh. Thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến; phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với địa phương về kết quả sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải tại Vị Xuyên; Khu đô thị mới Phú Hưng; Khu đô thi Quyết Thắng, Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng và thể thao Quảng Ngần. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đưa vào hoạt động các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được khởi công, triển khai thực hiện, nhất là các khu đô thị, dự án thuỷ điện, lĩnh vực khác... và tiếp tục huy động trong khu vực dân cư.

Về hoạt động đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm, UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSNN năm 2024; khẩn trương hoàn thành các trình tự, thủ tục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới. Tập trung thi công các dự án trọng điểm, thường xuyên đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án thuộc các nguồn vốn, đặc biệt là dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác sử dụng, quản lý và thanh toán vốn đầu tư công năm 2023, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; làm tốt công tác đền bù GPMB, nhất là các dự án có tổng mức đầu tư lớn. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ, các địa phương thực hiện dự án vốn nước ngoài đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân thanh toán kịp thời.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu của tỉnh đạt được trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024. 

Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ giải ngân vốn đầu tư công

Tại Hội nghị trực tuyến với địa phương về kết quả sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu diễn ra sáng 23/02, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu của tỉnh Hà Giang đạt được trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nắm chắc tình hình, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, nhất là các dự án đầu tư trên địa bàn; triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nếu phát sinh khó khăn báo cáo với các bộ, ngành xem xét giải quyết.

Đặc biệt, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ, chỉ ra các tồn tại mà Thủ tướng đã chỉ đạo; triển khai nghiêm các kết luận của Trung ương về phòng chống tham nhũng, không để tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng và không dám làm./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra