Thanh tra tỉnh Bến Tre:

Tập trung xem xét, giải quyết các đơn còn tồn đọng trong tháng 3/2023

Thứ hai, 13/03/2023 10:38
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của ông Phạm Minh Hoà - Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre tại hội nghị giao ban về công tác tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023.

Đang tiến hành 10 cuộc thanh tra

Báo cáo tại cuộc họp giao ban, Thanh tra tỉnh cho biết, trong thời gian qua, toàn Ngành đã tập trung triển khai thực hiện đúng theo nhiệm vụ kế hoạch được phê duyệt.

Trong đó, về công tác thanh tra, toàn  ngành Thanh tra đang tiến hành 10 cuộc (chưa ban hành kết luận thanh tra). Nội dung thanh tra về tài chính, ngân sách, tài sản; việc chấp hành quy định pháp luật về giáo dục; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý,…

Về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo: Toàn tỉnh tiếp 378 lượt/224 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 157 lượt/160 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 221 lượt/64 người. Nội dung chủ yếu là khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Tổng số đơn tiếp nhận 143 đơn (trong đó: 05 đơn không đủ điều kiện, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 10 đơn, chuyển trả và hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 07 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước là 121 đơn gồm 19 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh 98 đơn). Đã giải quyết 40/121 đơn và đang xem xét giải quyết 81/121 đơn - trong hạn giải quyết.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị giao ban (Ảnh: CTV) 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo Thanh tra tỉnh, trong kỳ, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023; phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng theo Thanh tra tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được trên, thì vẫn còn hạn chế trong kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh đạt tỷ lệ chưa cao. Nguyên nhân do đơn chủ yếu mới phát sinh trong kỳ và công chức phụ trách kiêm nhiệm nhiều công việc.

Chú trọng công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi họp giao ban, ông Phạm Minh Hoà - Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 theo đúng tiến độ; trong đó tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cần tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý; tiếp tục giám sát hoạt động các đoàn thanh tra và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra theo đúng thời gian quy định.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, phản ánh của người dân; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; kịp thời giải quyết các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo điểm nóng. Đồng thời, tập trung xem xét, giải quyết các đơn còn tồn đọng trong tháng 3/2023.

Thứ ba, triển khai thực hiện các kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; tiến hành xác minh tài sản thu nhập theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật trrong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thứ , tiếp tục lãnh đạo cán bộ, công chức ngành chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./.

Huỳnh Như, VP.TTT.BT - ĐT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra