Thái Bình: Tăng cường thanh tra các hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất

Thứ tư, 22/11/2023 14:44
(ThanhtraVietNam) - Trong 2 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tỉnh sẽ tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất và xử lý kịp thời các điểm “nóng” về môi trường.

Chấn chỉnh việc quản lý sử dụng đất các dự án thương mại dịch vụ

Theo UBND tỉnh Thái Bình, trong 10 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của tỉnh; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án. Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thái Bình và huyện Thái Thụy.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý sử dụng đất các dự án thương mại dịch vụ; giải quyết các tồn tại về đất đai tại các khu tập thể trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường về khảo sát tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải; công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Ban hành kế hoạch khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong vấn đề nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: sovhttdl.thaibinh.gov.vn) 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

Trong 10 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; chuẩn bị công bố kết quả bộ chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của tỉnh; xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số đến năm 2025.

Mặt khác, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; triển khai thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch. Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2023. Công tác quốc phòng, quân sự được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại năm 2023

Theo UBND tỉnh, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, đê điều, thủy lợi còn tiếp diễn. An ninh, trật tự ở một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết những tồn tại chuyển biến chậm; phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao còn hạn chế; chưa thực sự chủ động, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề vướng mắc, phức tạp; ý thức trách nhiệm của một số sở ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ còn chưa cao.

Do đó, trong 2 tháng cuối năm, UBND tỉnh tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng, từ đó đề ra giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo có hiệu quả, đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra; khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại năm 2023 theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy, chương trình công tác của UBND tỉnh.

Cụ thể, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025); thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất và xử lý kịp thời các điểm “nóng” về môi trường. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm. Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong cung cấp nước sạch nông thôn theo kế hoạch đã đề ra.

Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, trong đó chú trọng các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục theo dõi, phối hợp, đôn đốc quá trình thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế. Tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý của các dự án BT, BOT; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án phát triển nhà ở; hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc CT.08 và triển khai các bước tiếp theo. Thực hiện các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải; chủ động các biện pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục cải cách quy trình thủ tục, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng... tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

Mặt khác, UBND tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ theo chỉ đạo tại Văn bản số 3723/UBND-NCKS của UBND tỉnh; đẩy mạnh phòng chống tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” ở xã, phường, thị trấn; hoàn thiện và triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số bảo đảm thiết thực; tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra. Duy trì nền nếp tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động rà soát, đôn đốc và phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc mới.

Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh và giữ vững an toàn trật tự xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự đối với vụ việc có dấu hiệu phức tạp.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra