Thái Bình triển khai 434 cuộc thanh tra

Thứ năm, 29/09/2022 17:06
(ThanhtraVietNam) – Cụ thể, từ 01/8/2021 đến 31/7/2022 toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã triển khai thực hiện 61 cuộc thanh tra hành chính (57 cuộc theo kế hoạch; 04 cuộc đột xuất) và 373 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.163 đơn vị, cá nhân.

Qua thanh tra, đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 33.389 triệu đồng (quyết định thu hồi sai phạm kinh tế 8.536 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền 24.831 triệu đồng); quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 6.461 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về hành chính 02 tổ chức và 01 cá nhân.

Từ 01/8/2021 đến 31/7/2022 các cấp, các ngành trong tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận 4.552 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, kỳ trước chuyển sang 116 đơn, tiếp nhận trong kỳ 4.436 đơn, có 3.629 đơn đủ điều kiện xử lý về 3.610 vụ việc (597 đơn khiếu nại; 308 đơn tố cáo; 2.724 đơn kiến nghị, phản ánh); đã giải quyết 164/185 đơn thuộc thẩm quyền (115 khiếu nại, 49 tố cáo) đạt tỷ lệ 88%.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 06 vụ với 17 bị can (kỳ trước chuyến sang 01 vụ 01 bị can và khởi tố mới 05 vụ 16 bị can); đã Kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát tỉnh truy tố 04 vụ 07 bị can, còn đang điều tra 02 vụ 10 bị can.

Qua đó, tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là 1.290.020.273 đồng; trong đó đã thu hồi được là 941.190.000 đồng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình (Ảnh:Internet)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong địa phương, đơn vị, gắn với kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm./.

QA
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra