Thanh Hóa: Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm

Thứ hai, 15/04/2024 15:46
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tại Sở Ngoại vụ Thanh Hóa, Thanh tra tỉnh kết luận những khuyết điểm, vi phạm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 thuộc trách nhiệm của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở phụ trách.

Khi tất cả cùng nhìn về một hướng, vì lợi ích chung

Nhiều cơ quan báo chí bị xử phạt

Đẩy nhanh xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Giao, bổ nhiệm ba lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Nghiên cứu quy định trừ điểm giấy phép lái xe

Kết luận thanh tra số 588/KL-TTTH ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thanh tra nhưng không đề xuất thực hiện các cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành hoạt động ngoại giao. Như vậy là không theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 17/2014 ngày 11/03/2014 của Chính phủ.

Sở chỉ thực hiện công khai lịch tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân mà chưa công bố trên trang thông tin điện tử của Sở. Văn phòng mở sổ tiếp công dân nhưng không ghi chép nội dung theo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên; không mở sổ đơn để đăng ký, phân loại, xử lý đơn và kết quả giải quyết là không thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở chưa tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là hướng dẫn về phương pháp kê khai tài sản, thu nhập. Vì vậy, việc kê khai tài sản, thu nhập còn một số sai sót, chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ Thanh Hóa. (Ảnh chụp màn hình: Hoàng Minh) 

Mặc dù, năm 2023 Sở Ngoại vụ có ban hành Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhưng chưa cụ thể, rõ ràng, xác định bằng số tuyệt đối hoặc tỷ lệ phần trăm các chỉ tiêu phải tiết kiệm.

Đáng chú ý, năm 2023, Sở không xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ là không đúng hướng dẫn tại điểm c, điểm d khoản 3 Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014.

Sở cũng vượt định mức khi sử dụng 02 xe ô tô phục vụ cho hoạt động thường xuyên tại Sở. Việc chi trả chế độ bồi dưỡng độc hại cho nhân viên văn thư, lưu trữ bằng tiền thực tế là không đúng quy định.

Mặt khác, Sở Ngoại vụ chưa công khai dự toán ngân sách trên Cổng thông tin điện tử của Sở là không đúng theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thuộc Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ trách.

Cùng với việc kiến nghị Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, vi phạm, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, quán triệt việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và THTK, CLP./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra