Quảng Ngãi Xây dựng kế hoạch Thanh tra, kiểm tra 2023

Quảng Ngãi: Xây dựng kế hoạch Thanh tra, kiểm tra 2023

(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, phục vụ tốt công tác chỉ đạo lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo các trọng tâm.
Thanh tra việc cấp phép khai thác khoảng sản tại Ninh Bình và Thanh Hoá
Thanh tra việc cấp phép khai thác khoảng sản tại Ninh Bình và Thanh Hoá
(ThanhtraVietNam) - Ngày 02/12, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố Quyết định...
Kon Tum Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023
Kon Tum: Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023
(ThanhtraVietNam) - Ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các cuộc...
Thanh tra việc quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hoá, kho hàng hóa tại một số cảng hàng không
Thanh tra việc quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hoá, kho hàng hóa tại một số cảng hàng không
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Quyết định thanh tra số 28/QĐ-TTr ngày 07/11/2022 về...