Thanh tra Bộ Công an kiểm tra tại Công an tỉnh Bình Định

Thứ ba, 04/06/2024 12:24
(ThanhtraVietNam) - Đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn bắt đầu kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng Công an các cấp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Công an tỉnh Bình Định.

Ngày 03/6/2024, Thanh tra Bộ Công an tiến hành tổ chức công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Công an về việc kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng Công an các cấp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Công an tỉnh Bình Định.

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra gồm 07 thành viên do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Thanh tra viên cao cấp làm Trưởng đoàn.

Theo Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, Đoàn sẽ kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng Công an các cấp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời kỳ kiểm tra từ 01/01/2023 đến 31/5/2024, thời gian kiểm tra là 06 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi công bố Quyết định. Ảnh: KA 

Tại Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt nội dung phục vụ công tác kiểm tra; nêu tóm tắt mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra và thống nhất về lịch, nội dung và phương pháp tiến hành kiểm tra.

Đồng thời, yêu cầu các thành viên đoàn chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng đoàn kiểm tra và các quy định của pháp luật; trường hợp có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền thì thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo kịp thời với Trưởng đoàn và đề xuất biện pháp xử lý.

Đây là cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với Công an tỉnh Bình Định nhằm đánh giá đúng thực trạng việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ Công an về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình và kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ và Kế hoạch công tác thanh tra hằng năm của lực lượng Công an nhân dân; công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Công an tỉnh Bình Định.

Qua kiểm tra phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy, biểu dương, nhân rộng; làm rõ những hạn chế, thiếu sót, vi phạm; phát hiện những hạn chế, bất cập hoặc những nội dung của các quy định pháp luật có liên quan để nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tinh Bình Định báo cáo. Ảnh: KA 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Đức Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chấp hành theo Quyết định của đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Công an về việc kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng Công an các cấp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công an tỉnh nhất trí với nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra, làm việc với Đoàn kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, đề nghị Đoàn có những hướng dẫn cụ thể giúp địa phương và chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.

Doãn Kỳ Anh
Thanh tra Bộ Công an

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra