Bình Định:

Thanh tra các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Thứ tư, 08/03/2023 15:07
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Thanh tra tỉnh Bình Định đã công bố Quyết định số 09/QĐ-TTT ngày 20/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Đào Văn Thi - người được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.

Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 09/QĐ-TTT ngày 20/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh và dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Bình Định.  

Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phát biểu thống nhất kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra. Đồng thời, nhấn mạnh sẽ chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các phòng chức năng trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, phân công các bộ phận làm việc trực tiếp và tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc dân chủ, khách quan, khoa học, đúng trình tự, thủ tục theo quy định và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt; tuân thủ nghiêm chế độ phát ngôn và các quy định về quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra. Yêu cầu người được giao nhiệm vụ giám hoạt động của Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ giám sát đúng theo Kế hoạch giám sát đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt.

Theo Quyết định thanh tra số 09/QĐ-TTT ngày 20/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Lưu Đức Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra 1 thuộc Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2018 đến năm 2022, những vấn đề có liên quan được xem xét trước và sau thời kỳ trên. Thời gian tiến hành thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị./.

Tin, ảnh: Phan Trung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra