:

Thanh tra Chính phủ đang triển khai thực hiện 31 cuộc thanh tra

Thứ năm, 04/04/2024 14:37
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục triển khai thực hiện 31 cuộc thanh tra, trong đó có 15 cuộc thanh tra có nội dung do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4 ngày 04/4/2024, Thanh tra Chính phủ cho biết các cục, vụ được giao chủ trì tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Cụ thể, tính đến hết tháng 3/2024, Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện 31 cuộc tra thanh tra, trong đó có đến 15 cuộc thanh tra có nội dung do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ giao; hiện tại đang tiến hành thanh tra trực tiếp 11 cuộc.

leftcenterrightdel
 

Ngoài ra, Vụ III phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu điều chỉnh, bổ sung 01 cuộc vào kế hoạch thanh tra năm 2024; Vụ Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

Về nhiệm vụ trong tháng tới, các vụ, cục, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Ban cán sự đảng về lĩnh vực thanh tra. Đặc biệt là Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 của Ban cán sự đảng về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý các sai phạm trong hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị giao ban.

Bên cạnh đó, chú trọng tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Theo đó, các cục, vụ cũng được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng Văn phòng Chính phủ để sớm có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với dự thảo kết luận thanh tra của 10 cuộc; Tiếp tục hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra 10 cuộc; Tiếp tục triển khai thanh tra trực tiếp 11 cuộc.

Đồng thời, vẫn tiếp tục tham mưu triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất được giao. Cục V tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; tham mưu triển khai Đề án 153 sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chỉ đạo Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2024. (Ảnh: QA) 

Qua đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục, vụ làm nhiệm vụ thanh tra cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt kết luận thanh tra, đặc biệt là Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra. Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, ban hành các kết luận thanh tra. Đồng thời, các tổ công tác theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề công vụ và thanh tra chuyên đề quy hoạch theo kế hoạch./.

Quỳnh An

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra