Thanh tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, quản lý tài sản đường sắt tại Cục Đường sắt Việt Nam

Thứ tư, 08/06/2022 15:37
(ThanhtraVietNam) - Ngày 07/6/2022, tại trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 678/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiến hành công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng; quản lý tài sản đường sắt; quản lý hoạt động vận tải; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái tàu; công tác quản lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt đối với Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Lâm Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ, các đồng chí trong Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 678/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2022, Lãnh đạo Phòng Thanh tra chuyên ngành và Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT. Về phía đối tượng thanh tra, có Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cùng các phòng nghiệp có liên quan; đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tài chính, Bộ GTVT.\

Đây là cuộc thanh tra nhằm triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2008/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2021, trong đó có nội dung: thanh tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng; quản lý tài sản đường sắt; quản lý hoạt động vận tải; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái tàu; công tác quản lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt đối với Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ nhấn mạnh đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định và thực hiện theo Kế hoạch thanh tra được phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan. Việc tiến hành thanh tra tại đơn vị phải thực hiện khoa học, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được thanh tra. Đồng thời, đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan phải phối hợp, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu về báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ năm 2020 - quý I/2022 và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ GTVT công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng; quản lý tài sản đường sắt tại Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan

Thực hiện nhiệm vụ được Chánh Thanh tra Lâm Văn Hoàng giao giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT quán triệt, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và theo nội dung Quyết định, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; đề nghị đối tượng thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo văn bản số 02/ĐTTr ngày 07/6/2022 và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Đồng thời nhấn mạnh, mục đích của Đoàn thanh tra: Đây là Đoàn thanh tra theo Kế hoạch để đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của của Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng; quản lý tài sản đường sắt; quản lý hoạt động vận tải; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái tàu; công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Qua công tác thanh tra, xác định những việc đã làm được, phát hiện các tồn tại, vướng mắc, vi phạm (nếu có) để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đường sắt.

Đại diện lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan đã thống nhất nội dung, chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo Đoàn thanh tra theo yêu cầu và nghiêm túc chấp hành các nội dung theo Quyết định, Kế hoạch thanh tra.

Thu Thủy - TT Bộ GTVT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra